Nyheter

Ettersom oslo kommune har besluttet og åpne banene for uorganisert trening, legger vi i Ready til rette for dette på Gressbanen. Det er merket opp x antall baner og satt ut mål. Disse skal ikke flyttes på. I henhold til retningslinjer som foreligger er det kun tillatt med inntil 5 – FEM personer per bane. Det er tillatt å spille 1 time av gangen, slik at alle som ønsker skal få tilgang på areal (gjelder dersom det er andre som venter på baneplass).  

Vær vennlig og overhold retningslinjene, for å unngå spredning av smitte.

31.03.2020
- Biseth

Ready betaler full lønn til sine heltidsansatte og ansatte i hovedsakelig administrative stillinger til tross for nedstengingen, foreløpig garantert til 1. mai.  Hovedklubben dekker 50% av kostnadene relatert til disse ansatte i avdelingene. Alle slike ansatte jobber hjemmefra, bl.a. med planlegging av sesong.

 

Deltidsansatte trenere får full lønn i mars. Om disse må permitteres eller ikke fra 1. april er noe avdelingene vil komme med informasjon om. 

16.03.2020
- Biseth

Ready IF, tiltak vedrørende coronavirus.

Vi vil følge folkehelseinstituttets anbefalinger.

På grunn av at coronaviruset har kommet til Norge, vil vi iverksette noen forebyggende tiltak.

Utøvere/foreldre/trenere/øvrige får beskjed om å unngå nærkontakt utover det som er helt nødvendig.

- Vi unngår klemmer, håndhilse o.l.

- Vi vil også oppfordre alle til å vaske hendene ofte, samt har vi et par dispensere med antibac på Ready lett tilgjengelig.

- Vi ønsker ikke at utøverne oppholder seg samlet i mindre rom som garderobe osv.. over tid, og ikke tett på hverandre.

- Dersom man føler seg syk, eller hoster mye bes man holde seg hjemme fra trening/samling. 

 

Vi oppfordrer også til å følge med på anbefalinger fra folkehelseinstituttet på: https://www.fhi.no/

 

06.03.2020
- Biseth

Årmøtet i Ready Idrfettsforeningen avholdes på Readyhuset 14. mai 2020 kl 19:00.

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige senes én uke før årsmøtet.

 

VELKOMMEN!

28.02.2020
- Biseth