Privatmegleren Ullevål Ready Cup 2019

Vi ønsker velkommen til Privatmegleren Ullevål Ready Cup 2019!

Vedlagt følger kampoppsett og spilleregler for helgen.

 

2019-01-24
Malin

Nyttig informasjon til tilreisende lag:

 

Veibeskrivelse.  Cupen spilles på Readybanen. 

 

Parkering. Det er ingen parkering ved Readybanen. Vi oppfordrer til å parkere i Sturlas vei, Eddaveien og Lybekkveien. Det blir drop-off sone ved klubbhuset.

 

Cupen spilles etter gjeldende regler, føringer og anbefalinger fra Norges Bandyforbund (www.bandyforbundet.no/bandy). Alle – spillere, ledere og publikum – oppfordres til å følge Bandy-regionens Foreldrevettregler og nylige rundskriv fra NBF om nulltoleranse for mishagsytringer mot dommerne.

 

Kiosk. Det vil være kioskutsalg rett ved banen.  Betaling kan gjøres med kort, vipps og kontant.

 

Alle lag får spille minimum 3 kamper. Det tas forbehold mot uforutsette hendelser som for eksempel et lag som ikke møter.

 

Laglister. Hvert lag skal levere laglister i sekretariatet min. en halv time før første kampstart!

 

Spilletiden er 1 x 25 min for alle klasser. Lagene er selv ansvarlig for å være presis på plass på banen til den tiden som er gitt i kampprogrammet for avslag.

 

Time-Out er ikke tillatt.

 

Alle spillere blir premiert! Premieutdeling holdes løpende etter at gruppene er ferdigspilt.

 

«Hjemmelaget» (dvs. laget som står oppført først) i hver kamp er ansvarlig for å stille med nok baller, minst 6 baller.

 

Lagene som spiller første eller siste kamp skal hjelpe til med å legge og fjerne vant, mål og hjørneflagg.

 

Dispensasjoner gitt av bandykrets/-region for denne sesongen er også gyldige i Ready-Bandycup. Disse skal kunne fremvises ved behov.

 

Protester skal leveres skriftlig til sekretariatet innen en time fra kampslutt. Protestgebyr på kr. 500 leveres sammen med protesten og refunderes hvis protesten godtas.

 

Sliping. Det er mulig å få slipt skøytene på forespørsel.

 

Premieutdeling foregår ved kafeen i klubbhuset.