Årsmøte 2019

Tirsdag 19 Mars klokken 19.00 har ready bandy sitt årsmøte på Gressbanen

2019-03-07
Nicklas9334

ÅRSMØTE 2019 - READY BANDY

  

    

Dato: Tirsdag 19. mars 2019

Tidspunkt: kl. 19:00

Sted: Readyhuset (Kafeen)

 

 

AGENDA

 

1. Registrering av fremmøte, stemmerett

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder og referent

4. Årsberetning 2018 

5. Regnskap og økonomi

- Regnskap for 2018 

6. Valg av styre

7. Eventuelt