Dommer info

 

Det er laget et oppsett med dommere til hver kamp. Alle dommerne er organisert i en Facebook-gruppe, og ved forfall melder dommerne dette inn der, slik at det er lett å finne erstatter. Minst én ansvarsperson fra hvert av lagene bør være medlem av denne gruppen, slik at lagledelsen også kan kommunisere med dommerne, f.eks. i forbindelse med avlysning, omberamming osv. De lagene som ikke har en FB-ansvarlig bes kontakte Patrik Heed patrik@ready.no

Dommeroppsettet er klart (frem til jul), og dere finner dette i lenken nedenfor. Det er også lagt ut på FB.

Her er dommeroppsett sesongen 20182019

 

for betaling av dommere signerer dere på et A4-ark, kalt Dommerkvitteringskort. Den enkelte dommer må selv skrive ut "kortet", og påse at hun/han har det med seg til hver kamp. Oppmannens oppgave er å fylle ut og signere. Dommerne blir betalt av Ready bandy i etterkant, hhv. over nyttår og etter avsluttet sesong. Dommerkvitteringskortet finnes også som lenke nedenfor, og betalingssatser fremkommer på kortet.

 

dommerkvittering

 

 

DOMMERE TIL KAMPER FOR  NM GUTT, JUNIOR, REKRUTT, DAMER, HERRLAG 

Disse kamper organiseres av NBF, og betaling foregår som tidligere, altså ved kontant betaling/Vipps til dommer etter kamp.