Oppdatert agenda årsmøte Ready bandy

Oppdatert agenda med valgkomiteens innstilling

2020-03-06
are@ready.no

ÅRSMØTE 2020 - READY BANDY  

   

Dato: Torsdag 12. mars 2020

Tidspunkt: kl. 19:00

Sted: Readyhuset (Kafeen)

 

 

AGENDA

 

1. Registrering av fremmøte, stemmerett

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder og referent

4. Årsberetning 2019 (vedlagt)

5. Regnskap og økonomi

- Regnskap for 2019 (vedlagt)

6. Valg av styre

7. Eventuelt

 

Valgkomiteen for Bandy har lagt frem sitt forslag til nytt styre:

 

Følgende styremedlemmer ble i fjor valgt for 2 år og er således ikke på valg:

-        Alex Dietrichson

-        Christen Møllhausen

-        Nina Storvik

 

Følgende nye styremedlemmer er på valg:

-        Richard Brande, styreleder

-        Hanna Thommessen, styremedlem

-        Truls Haugen, styremedlem

-        Isac Jerner, styremedlem

 

Alle de foreslåtte kandidatene er forespurt, og samtlige har bekreftet sitt kandidatur.

Bandy Årsrapport 19-20.pdf