NBF med avlysninger

All aktivitet avlyst

2020-03-12
are@ready.no

All aktivitet avlyses

Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt og nasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, innebandy og landhockey med øyeblikkelig virkning. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med koronasmitte og fare for folks liv og helse, følger Norges Bandyforbund opp de sterke anbefalingene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter om å begrense samlinger av mennesker. Norges Bandyforbund følger opp det ansvaret som flere andre særidrettsforbund har tatt i denne vanskelige situasjonen for nettopp å begrense spredning av koronasmitte.