Gutt

Gutt består av spillere i åldern 15-16 år og de spiller i 3 ulike serier: "Gutt Elite", "Gutt Kval" og "Gutt Interkrets". 

 

Kontakt