Smågutt

Smågutt er spillere mellan 13-14 år og de spiller i 3 ulike serier: 2 lag i "NM Smågutt" og 1 lag i "Smågutt Interkrets".

 

Kontakt