Meny

Maria 2019-03-26 10:45:10

Basis 6-8 år

Her får ungene prøve seg på ulike øvelser der balanse, koordinasjon, motorikk og allsidighet blir utfordret. I fokus står mestring og utvikling. 

Det er trening en gang i uka i gymsalen på Readyhuset. 

Treningstid: Mandag 17.00-18.00 (OBS, TIDER MELLOMHLSTFERIE OG NYTTÅR ER KL 16-17). 

 

Påmelding gjøres på Spond: https://group.spond.com/GYCGR. 

Maria 2019-03-26 10:53:30

Basis 9-12 år

Her får ungene prøve seg på ulike øvelser der balanse, koordinasjon, motorikk og allsidighet blir utfordret. I fokus står mestring og utvikling. 

Det er trening en eller to ganger i uka i gymsalen på Readyhuset. 

 

Treningstid: Mandag 18.00-19.00 (OBS MELLOM HØSTFERIEN OGNYTTÅR ER TRENING KL 17-18) og Torsdag 17.00-18-00. Pris: (1600,- en dag) (2800,- to dager).

 

Påmelding gjøres på Spond:  https://group.spond.com/GYCGR.

Husk å lagre data med riktig fødelsdato på barnet, så vi vet hvilken grupep de skal med =)