Ulrik hentes til NFF, Daniel konstitueres som Sportssjef i Ready fotball

Daniel Folkøy konstitueres fra 1. mai som sportlig leder i Ready fotball etter at Ulrik Christoffer Børresen har takket ja til en nyopprettet stilling som aktivitetsutvikler i NFF.

2019-03-06
Styret

Daniel Folkøy er opprinnelig fra Drøbak og har vært ansatt i Ready siden 2014. Han har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av jentefotballtilbudet i klubben, og har blant annet hatt rollene som jentefotballansvarlig og utstyrsansvarlig i klubbens sportlige ledelese.

Ulrik begynner som aktivitetsutvikler i NFFs avdeling for sport i seksjon for utvikling og klubb, hvor han blant annet skal utvikle og implementere kurs i sportslig ledelse. Daniel konstitueres som sportssjef fra det tidspunktet Ulrik fratrer.

- Det er vemodig å forlate Ready, men jeg ble tilbudt en stilling i NFF som rett og slett er så spennende for meg og som treffer mine drømmer og ambisjoner så godt at jeg valgte å takke ja, selv om jeg stortrives i klubben. Ready, dens utøvere og medlemmer vil alltid ha den største klubb-plassen i hjertet mitt og jeg vil fortsette å heie på dere fra utsiden når den tid kommer, sier Ulrik.

Vi gratulerer Ulrik med utnevnelsen og synes det er vemodig at han forlater klubben etter fem år som heltidsansatt. Daniel tar oppgaven som konstituert sportssjef og sikrer både kontinuitet, kompetanse og kapasitet frem til det er på plass en permanent løsning. Det er svært viktig for klubben at stillingen besittes av en person med med riktige verdier, holdninger og kompetanse slik at det gode arbeidet i sportslig ledelse blir videreført.

- Dette er en kjempespennende utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på fra 1. mai. Ready opplever en jevn økning i antall aktive, blant annet som følge av et meget godt samarbeid mellom aktive, foresatte, sportslig ledelse og administrasjon. Overfor klubbens medlemmer vil jeg ha de samme oppgavene som Ulrik har hatt, og det er viktig at vi fortsatt fatter de store beslutningene i fellesskap og kontinuelig viderutvikle tilbudet til klubbens utøvere, sier Daniel.

Anerkjennelse for Ready
Utnevnelen er samtidig en stor anerkjennenelse for Ready Fotball og vårt mål om å være Norges beste utviklingsklubb. Som klubb kan vi også gratulere oss selv med at vi har lykkes i å heve kvaliteten på en slik måte at det legges merke til sentralt i fotballen. Den nyopprettede stillingen i NFF har til formål å spre mye av tankene og det systematiske kvalitetsarbeidet som har vært gjort i Ready til klubber over det ganske land.

- Ulrik har gjort en enestående jobb i Ready, både som aktiv og som ansatt, og han har mye av æren for at kvaliteten på tilbudet til klubbens utøvere hele tiden blir bedre. Anerkjennelsen vi fikk som kretsens fair play klubb for 2018 er et av mange bevis på at det jobbes godt og systematisk med breddetilbudet i klubben. Vi er stolte på Ulriks vegne og gleder oss til å møte ham i andre sammenhenger i tiden fremover, sider Bendik Christoffersen, styreleder i Ready fotball.

Stillingen vil også lyses ut eksternt og det vil være en søknads- og ansettelsesprosess fram mot sommeren.