Ready Idrettsforeningen bytter til Spond

Ready IF har besluttet og fremover bruke Spond som leverandør av påmeldingsløsning og kommunikasjon for medlemmer. 

Vi jobber nå med å få på plass grupper og lage påmeldinger til vinterens aktivteter. Ser her for mer ino... 

2019-09-28
Biseth

Ready Idrettsforeningen bytter system for medlemskap, påmelding og kommunikasjon.

Hei, som mange av dere kjenner til benytter vi oss per i dag av et tilbud fra Truegroups Operations, et samarbeid mellom Truegroups (aktivtetspåmelding og kommunikasjon) og Weborg/Webtotal (medlemsregister og webside). Et samarbeid som strekker seg langt tilbake i tid, men nå opplever vi at det er på tide å tenke nytt for videre utvikling av klubb for våre medlemmer.

Vi vil ila kort tid emigrere til SPOND, en aktør som har vært på markedet siden 2012 med en app for grupper og lag, som mange av dere kjenner til. De har gjennom 2019 kommet med en klubbløsning som skal dekke opp de administrative behov på klubbnivå som per i dag ikke dekkes av nåværende app.

Dette vil bli et mer helhetlig verktøy som vi gi medlemmene bedre oversikt, enklere kommunikasjon og både medlemskap og aktivitet på ett som samme sted. Dette er nylig vedtatt, og vi vil så raskt som mulig føre alle grupper og medlemmer over i ny løsning.

Når vi eksporterer de aktive medlemmer, vil de som står som kontaktperson få en invitasjon til SPOND, og beskjed om å laste ned SPOND APPEN. Dette er et meget godt verktøy som vi på det sterkeste anbefaler alle å laste ned. For de som ikke ønsker å følge oppfordringen om å laste ned appen vil all info og betalinger komme til registrert e-post, men dette er en mindre god løsning for de som har aktive barn og ungdom i Ready IF.

Vi vil komme tilbake med informasjon når vi begynner eksporten, det vil være en del brukere med noe begrenset informasjon i sine profiler (både barn/ungdom og foresatt). Vi vil da be alle om å logge inn og oppdatere kontaktinfo, fødselsdatoer og annet som er nødvendig for at dette skal fungere som et godt verktøy for klubb, grupper og lag. Her trenger vil litt hjelp fra dere, men sluttresultatet vil være en mer sømløs og enklere hverdag for foresatte, deres barn og unge, samt alle andre medlemmer som er aktive i forskjellige roller.

Det kommer helt sikkert til å oppstå uforutsette utfordringer som vi må løse når de kommer. Vi prøver å jobbe strukturert med en god plan, men siden dette er relativt nytt vil vi helt sikkert møte utfordringer, og ber dere om å være litt tålmodige i transformasjonen. Vi er med barn, unge, voksne, foresatte, ansatte og andre medlemmer ca. 6000 personer som blir berørt av dette, så vi skal gjøre så godt vi kan i samarbeid med ny leverandør.

Vi ser frem til en ny og bedre løsning, men vet også at det blir en stor og omfattende jobb å komme på plass. Ettersom betalingsmotoren i Truegroups ikke var oppdatert etter de nye EU-regulativene og ikke lenger er fungerende, så kom denne prosessen brått på oss. Det beklager vi, men skal få på plass nytt system med påmelding til aktivitet for vinteren så rask som mulig.