Fotballavdelingen avlyser aktivitet til og med torsdag 12.3

Kjære medlemmer. Les mer for informasjon om hvorfor klubben avlyser aktivitet ut morgendagen.

2020-03-11
dafolkoy

Kjære medlemmer i Ready fotball.

Fotballavdelingen har i dag besluttet å avlyse all aktivitet i dag (11.3) og i morgen (12.3). Dette er et sikkerhetstiltak vi oppfatter som nødvendig som følge av spredningen av Koronaviruset i nærområdet. Dette er i tråd med anbefalinger fra kommunen og andre offentlige etater.

Vi kommer til å komme med mer informasjon i.l.a. morgendagen om hvilke tiltak klubben eventuelt gjør videre for å bidra i forebyggingen av viruset, og ønsker å forholde oss til de retningslinjer som kommer fra helsemyndighetene i landet og andre lokale myndigheter, inkludert NIF og NFF.

Readyhuset vil i denne perioden være mindre bemannet da våre ansatte blir bedt om å jobbe mest mulig hjemmefra ut uken.