Kjære Ready fotball-medlem

Dette er utfordrende tider for oss alle, som samfunn, selskaper, foreninger, familier og enkeltpersoner. Vi står overfor usikkerhet, og mange er bekymret for egen og familiens helse. Vi deltar nå i en felles dugnad og gjør vårt ytterste for å begrense smittespredning og ivareta sikkerhet og helse.

2020-04-01
Ulrikrygg

Ready fotball har måttet avlyse all aktivitet ut april måned, men vurderer løpende oppdateringer fra krets/forbund/myndigheter. Samtidig planlegger vi for en ny sesong, og håper å starte med normal drift så raskt som mulig. Fundamentet i norsk breddefotball er frivillig innsats. Samtidig har vi kostnader som må dekkes, uavhengig av aktivitetsnivå og koronasituasjonen medfører uansett et vesentlig inntektsbortfall. Klubben har nå igangsatt tiltak for å begrense kostnadene på en ansvarlig måte. Likevel er vi avhengig av inntekter for å kunne opprettholde et godt tilbud til alle våre medlemmer når aktivitetene starter opp.

 

På denne bakgrunn har vi besluttet å be om treningsavgift som normalt, selv om vi er usikre på når sesongen starter. Vi oppfordrer alle våre utøvere til å innbetale treningsavgiften snarest mulig. Det vil gi oss grunnlag for aktivitet og drift denne sesongen og være et viktig bidrag til at Ready eksisterer også i framtiden. Samtidig gir det en helt nødvendig oversikt over antall spillere slik at vi får tilpasset tilbudet når sesongen starter opp igjen. 

 

Nå rigger vi for en raskest mulig oppstart så fort myndighetenes retningslinjer åpner for det. I Ready fotball skal vi gjøre alt vi kan for å tilpasse vårt treningstilbud for barn og ungdom i nærmiljøet til de enhver tid gjeldende retningslinjer. Inntil videre vil dette bygge på egentrening og aktiviteter som blir kommunisert gjennom Spond og andre digitale flater, kombinert med organisert trening som følger de anbefalingene som kommer fra NFF/kretsen. Vi vet at aktivitetene skaper mye glede for mange barn og unge i nærområdet, og gleder oss veldig til en ny sesong, selv om oppstartstidspunktet foreløpig er usikkert. Vi vil holde dere løpende oppdatert om de til enhver tid gjeldende retningslinjer for organisert idrett fra offentlige myndigheter, og hvilke konsekvenser dette har for våre spillere.

 

Vi minner også om at våre ordninger for støtte til de som har utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet gjelder uendret i denne perioden (Kontakt: aleksander@ready.no).

 

Minner samtidig om at Gressbanen nå er åpen for uorganisert trening og vi ber innstendig om at retningslinjene for dette følges:

Ta gjerne kontakt med Daniel Folkøy (daniel@ready.no, tel: 959 09 707) ved spørsmål. 

 

 

På forhånd takk.
Hilsen fotballstyret