Føringer og retningslinjer for organisert aktivitet på Gressbanen

Kjære alle medlemmer i Ready Fotball.

Vi er i en spesiell situasjon med en pandemi som begrenser våre muligheter på alle fronter i samfunnet. Vi ønsker å starte med organisert aktivitet som følger de bestemmelser vi har fått fra myndigheter og forbund, og med forbedret retningslinjer vi har utarbeidet den siste tiden. 

2020-04-15
Ulrikrygg

Dermed vil vi i første omgang starte med testøkter torsdag for å utforske, erfare og evaluere om dette lar seg gjøre, gitt dagens situasjon. Dette vil kunne gi oss mer informasjon om det er riktig å gradvis åpne opp for mer aktivitet fremover. Etter morgendagens økter vil sportslig ledelse gjennomgå ny evaluering basert på gjennomføringen, hva vi skal gjøre de neste dagene.

For å få til aktiviteten vi nå legger opp til, er det ekstremt viktig at alle trenere, foreldre og spillere setter seg inn i våre retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av best mulig smittevern. Morgendagens testøkter vil bli kommunisert til de årganger det gjelder fra deres Årgangsledere i kveld. Det vil være et makstak på antall spillere til øktene tilpasset hver årgang for å drive aktivitet på en forsvarlig måte, slik at vi kan holde oss til gjeldene retningslinjer.

Her finner dere treningstidene som tidligere sendt ut med morgendagens testdag: https://bit.ly/2K0PINz

Vi er og avhengige av bistand fra foreldre for gjennomføring av økt og ber om tilbakemelding til deres Årgangsleder så raskt det lar seg gjøre. Hva bistand vil innebære er formidlet i retningslinjer og forventningene vi har satt for organisert aktivitet. Dermed ser vi det som avgjørende at alle foreldre setter seg godt inn i dokumentet for sin egen skyld, men også bistår oss med viktigheten av disse retningslinjene for spillere som skal delta på økter.

Her er: Føringer og retningslinjer for organisert aktivitet på Gressbanen.docx

 

På forhånd takk for all hjelp

Hilsen alle oss ansatte i Ready Fotball