Dette blir starten på vår gradvis åpning

Vi har nå gjennomført to testdager, og setter igang med organisert aktivitet for ungdomsfotball og senior neste uke.

2020-04-17
Ulrikrygg

Kjære alle medlemmer i Ready Fotball.

I denne spesielle tiden har sportslig ledelse jobbet med retningslinjer og hatt flere runder på hvordan vi kan gradvis åpne opp for organisert aktivitet og dermed normalisere hverdagen til medlemmer og de ansatte. Torsdag og fredag prøvde vi ut organisert aktivitet for årganger i ungdomsfotball, for å teste ut retningslinjene og oppfølgingen av aktivitet og smittevern. Dette har vært nødvendig for at vi kan tilrettelegge en så trygg som mulig overgang tilbake til hverdagen.

Disse to testdagene har gitt oss mange svar, men også synliggjort andre utfordringer. Vi ønsker å takke alle foreldre som på kort tid har stilt opp og bidratt med oppfølging under øktene. Uten dere hadde vi ikke kunnet gjennomført disse dagene. Det har vært utrolig fint å se flere av våre medlemmer tilbake i trening på Gressbanen!

Som neste skritt av en delvis åpning, fortsetter vi med organisert aktivitet for årgangene i ungdomsfotball og senior. Vi ønsker å sette i gang med barnefotball så fort vi ser at det er gjennomførbart. Utgangspunktet for oppstart av barnefotball er mandag 4.mai.

Vi ønsker at våre yngste medlemmer får en trygg skolestart og vi vil følge opp skolenes erfaringer og retningslinjer. Oppstarten kan endres til både tidligere eller senere enn nåværende dato. Dette vil vi fortløpende informere om, men vi understreker at vi jobber med å kunne tilby trygge treninger til barnelagene så raskt vi kan. Sportslig ledelse jobber også med egentreningstips og konkurranser som kan brukes frem til dette skjer. Anlegget er fortsatt åpent for uorganisert trening med foreldreoppfølging. Vi minner om å følge retningslinjene for uorganisert aktivitet på anlegget. Oversikt over treningstider og ledig baneplass for de to neste ukene finner dere her: Treningstider uke 17 og 18 for Ready fotball

 

Vi gleder oss til vi alle er tilbake på Gressbanen!

Hilsen alle ansatte i Ready Fotball