Akademiet med oppstart til uka - Endrede treningstider

Kjære medlemmer i Ready fotball.

Vi fortsetter å jobbe med å utvide tilbudet vårt med ambisjon om å sikre at alle våre medlemmer trives og opplever et godt fotballtilbud tilpasset motivasjon og nivå. I dette ligger oppstart av akademitreninger for barn som også medfører endringer i banekabal, samt bedre utnyttelse av anleggene på FO og Ris.

2020-05-06
dafolkoy

Akademi:

Til uka starter vi med en akademiøkt i uka for alle barneårganger (2008-2013).

Mer informasjon om påmelding og treningstider finner dere her: https://www.ready.no/Griegakademiet,-7-12-ar/Pamelding.html

De nåværende koronavettreglene begrenser dessverre både trenerkapasiteten vår til hver enkelt treningsdag samt hvor mange spillere som kan trene samtidig. Følgelig er vi dessverre nødt til å sette et tak på antall deltakere til øktene frem til eventuelle endringer fra myndighetene åpner for en annen type gjennomføring.

Vi får dessverre heller ikke gjennomført taxitransport til treninger på nåværende tidspunkt.

 

Banekabal og treningstider:

Endringene i treningstider berører alle årganger. Dere finner disse her, og de gjelder f.o.m. uke 20: https://www.ready.no/Fotball.html?actions=75:content&idc=2685

 

Treninger på FO og Ris:

For å utnytte tilgjengelig banekapasitet best mulig i disse tider har vi flyttet lagstrening for årgangene 2009-2011 til FO-banen og Ris ungdomsskole kunstgress.

I en vanlig hverdag ville en slik deling av årgangene ikke vært ønsket, men det faktum at banekapasiteten vår og antall spillere som kan trene samtidig er lavere i disse tider gjør at vi mener dette er et riktig steg for å sikre et så godt fotballtilbud som mulig for alle. Vi har da prioritert å flytte de barneårgangene som ikke har noen større endringer inn mot årets sesong, og som samtidig har litt fartstid og er bedre kjent rutiner rundt gjennomføring av treninger.

Ungdomslagene våre er større enheter enn barnelagene hvilket gjør det lettere å plassere barnelagene på mindre anlegg og fortsatt kunne gjennomføre gode treninger innenfor koronavettreglene.

Foreldretrenere får utdelt utstyr fra klubben til å benytte på disse treningene.

Til slutt minner vi om at alle som deltar på treninger i regi av klubben bes om å bidra til et best mulig smittevern på egne og andres vegne.