Oppdaterte koronavettregler 5. juni

Her de siste oppdateringene fra NFF. Noen justeringer på de nyeste koronavettreglene når det gjelder gruppeinndeling.

2020-06-06
ulrikrygg

I forrige uke la NFF ut nye koronavettregler. Det er behov for noen presiseringer av disse reglene. Dette går på gruppeinndelingen, der endringer av faste grupper hvor det kjempes om ball kan gjennomføres etter et opphold i aktivitet på minst to dager.

Klikk her for å lese mer om presiseringene rundt gruppeinndeling

NFF er glade for at fotballen gradvis tilnærmer seg normal aktivitet. Forutsetningen er at alle aktører overholder smittevernreglene og tar ansvar for at dette skjer innenfor regelverket. 

NFF har laget enkle og tydelige koronavettregler som tar utgangspunkt i myndighetenes gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger. Disse reglene vil revideres fortløpende i tråd med myndighetenes endringer.

Utskriftsmessig format av de nyeste koronavettreglene:

Koronavettregler Ready A3

Endringer av faste grupper hvor det kjempes om ball kan gjennomføres etter et opphold i aktivitet på minst to dager