Oppdaterte koronavettregler

Her de siste oppdateringene fra NFF. Noen justeringer på de nyeste koronavettreglene når det gjelder gruppeinndeling.

2020-06-06
ulrikrygg

14. august ble det lagt ut nye koronavettregler. Det er behov for noen presiseringer av disse reglene. Dette går på gruppeinndelingen, der endringer av faste grupper nå kan gjennomføres uten opphold i aktivitet. 

Klikk her for å lese mer om presiseringene rundt treningsgjennomføring

NFF ønsker å være tydelig på rammene for endringer og viser til følgende: 

“En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelser og hovedsakelig trene med eget lag. 

Barn og ungdom under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.” 

- Dette betyr at regelen om at det må gå minst to dager uten aktivitet dersom man skal bytte gruppe i fotballen er borte. Dette er bra for idretten generelt og fotballen spesielt fordi denne endringen gjør hverdagen til barn og ungdom og ikke minst lag og klubber mer forutsigbar. Det er lettere å forstå smittevernsrammene når kravene i og mellom idrettene er mer like. Det legges likevel et stort ansvar på hver enkelt familie som må gjøre en vurdering på hvordan deres barn skal forholde seg til ulike aktivitetsarenaer.

Utskriftsmessig format av de nyeste koronavettreglene:

Koronavettregler Ready A3

En gruppe skal være fast over tid, minimum en uke og ha maks 20 spillere.