Fotball i koronaens tid

Da kom omsider meldingen vi har ventet på en god stund. Barne- og ungdomsfotballen åpnes for fullt fra 1. august! Vi vil rette en stor takk til foreldre og foresatte for enorme bidrag, vi er stolte av at vi har beholdt alle våre ansatte og vi har dessuten fått flere nye støttespillere med på laget.

2020-06-25
KnutEkern

Nå kan snart sesongen begynne for alvor – selv om seniorlagene fortsatt må vente på startdato.

Etter noen svært krevende måneder er det mange foreldre, foresatte, trenere og ivrige spillere som fortjener en stor takk for å ha stilt opp i en tidvis tung tid.

Torsdag 12. mars 2020 kommer for alltid til å stå som en merkedag. Den dagen begynte en systematisk nedstengning av Norge. En hel nasjon gikk i dvale. Aktiviteter stoppet opp, skoler og barnehager ble stengt, arbeidsplasser og butikkhyller ble tømt. Og alle organiserte treninger måtte legges på is. Vi anmodet våre medlemmer om å delta i en felles dugnad for å begrense smittespredning og ivareta sikkerhet og helse. Og mange av dere har virkelig stilt opp for klubben. Det er vi veldig takknemlige for! 

Da Norge stengte ble både organiserte og uorganiserte treninger forbudt. Erna Solberg kalte det «De mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.» Og vi fikk, i likhet med alle andre, fullstendig endrete rammebetingelser. Økonomien ble uviss. Vi var usikre på når vi igjen kunne jobbe for vår viktigste prioritering, nemlig å gi barn og unge et godt treningstilbud, slik at vi kan bidra til å skape gode mennesker, ikke bare gode spillere.

Myndighetene lanserte gode permitteringsordninger for å begrense skadevirkningene for bedrifter og organisasjoner. Veldig mange idrettslag permitterte deler av staben. Ready besluttet tidlig å betale full lønn til sine ansatte til tross for nedstengingen. Hovedklubben stilte opp og dekket 50% av kostnadene for de ansatte i avdelingene. Vi håper og tror at denne beslutningen har sørget for at klubben kan stå enda sterkere i breddesatsingen fremover.

Samtidig har vi benyttet kamppausen godt, selv om det meste av tiden ble benyttet til å revidere, endre og korrigere planene etter hvert som retningslinjene ble justert. Sportslige planer er gjennomgått, rutiner er justert og Spond er ettertrykkelig etablert som vår nye informasjonskanal. Mange lag og avdelinger har funnet uortodokse løsninger for å kunne tilby det mange av oss setter umåtelig høyt; nemlig å spille fotball.

Vi er spesielt glade for at Milliarium er ny hovedsamarbeidspartner for Ready fotball, at Grieg-akademiet er forlenget med nok et år. Vi har mottatt bidrag fra #Ferd-faktoren og mottar støtte fra myndighetene. Og vi er dessuten i dialog med flere spennende aktører som ønsker et samarbeid med en veldrevet klubb. At flere gode partnere på vei inn er viktigere enn noensinne i et år med krevende økonomiske rammebetingelser.

I en verden med stadig mer konflikter, usikkerhet, hat og motsetninger tror vi at Readys visjon står enda sterkere enn tidligere; nemlig at idrettsgleden skal være styrende for all aktivitet og fremme den gode prestasjonen og det gode miljøet. Så nok en gang: Takk for at dere har stilt opp og bidratt til at vi nå står klare til å gå løs på full aktivitet fra august.

 

God sommer!

Best hilsen styre og sportslig ledelse i Ready fotball