Oppdaterte retningslinjer for trygg gjennomføring av kamp og treninger i Ready

Kjære medlemmer. Les her for mer info om klubbens retningslinjer for kamp- og treningsgjennomføring ihht. retningslinjer for smittevern.

2020-08-25
dafolkoy

Kjære medlemmer i Ready fotball.

Vi gleder oss til å se hundrevis av barn starte opp med kamper igjen denne uka. Det har vært mye glede å spore blant barna som har strømmet til både fotballskoler og treninger de siste ukene, og nå er det altså endelig kamper. Vi gleder oss, men må minne om at vi fortsatt har et viktig ansvar for smittevern i den kommende tiden. Gjennom dette er vi pålagt en del rammer for kamp- og treningsgjennomføring fra NFF som det er meget viktig at alle medlemmer i klubben følger.

Den siste tiden har det vært gjort et omfattende arbeid i sportslig ledelse for å klare å få lagt opp til en trenings- og kamphverdag som er så god som mulig for alle lag i klubben. Vi har tro på at de tiltakene vi gjør er de rette, men skal være ærlige på at det er noen av dem vi åpenbart ikke ville ønsket å ta i en vanlig hverdag. Vi har listet opp våre tiltak for en trygg fotballhverdag under.

Registrering av besøkende på banen

Vi har ansvar for at alle som besøker Gressbanen, Voksen, FO og Ris registreres med navn og telefonnummer for smittesporing. Dette gjøres på følgende måte:

-        Spillere og trenere registreres gjennom å føre oppmøtelister i Spond. Dette er en funksjon som er lett tilgjengelig når man åpner arrangementet i appen. Trener gjør dette ifm. hver trening og kamp.

-        Publikum registreres ved hjelp av en QR-kode som henger på plakater som skal være lette å finne på anlegget. Har dere ikke QR-funksjon på telefonen finnes også lenke til registrering her: 

Kampverter og publikumssoner

Alle klubbens lag skal på sine hjemmekamper stille med en kampvert. Denne har ansvar for at alle som deltar eller ser på kampen har en best mulig opplevelse. Denne har nå også ansvar for å informere om registrering og publikumssoner til publikum, samt markere opp Trener/innbytter- og publikumssoner ihht. våre banekart. Se kampvertinstruks her: Koronahåndbok Ready

Oppfordring om å ikke overvære aktivitet på Gressbanen

Som følge av begrensningen om maks 200 mennesker på anlegget til enhver tid ser vi oss dessverre nødt til å oppfordre til at tilskuere holder seg borte fra Gressbanen når de ikke har en bestemt rolle rundt trening eller kamp. Dette er beklagelig, og i en vanlig hverdag ville vi oppfordret til det motsatte, men dette oppfattes som et nødvendig steg for å sikre at vi ikke må begrense antallet spillere som kan trene og spille på banen i disse tider.

Oppfordring til å begrense uorganisert aktivitet på Gressbanen

Av samme årsak som vi ønsker å begrense antall personer ved å be publikum holde seg hjemme, ønsker vi på samme vis at egentrening og annen uorganisert aktivitet skjer på andre anlegg enn Gressbanen i ukedager.

Nyttige dokumenter og sjekklister for en enklere Koronahverdag i Ready

Koronavettregler Ready

Koronahåndbok Ready

Treners ansvar:

-        Føre oppmøtelister i Spond

-        Føre spillerlister til kamper

-        Bistå kampverten i oppfølging av Koronavettreglene

Spillers ansvar:

-        Gjennomføre koronavettkurs - Obligatorisk for å kunne spille kamper for 13-åringer og eldre

Publikums ansvar:

-        Registrere seg om dere går inn på anlegget

-        Holde seg i publikumssoner og bistå kampverten i oppfølging av Koronavettreglene

 

Kontaktpersoner for spørsmål rundt håndtering av Covid-19 i Ready

Daniel Folkøy, Sportssjef fotball

Tlf: 95 909 707

E-post: daniel@ready.no

 

Aleksander Biseth-Evensen, Daglig leder IF Ready

Tlf: 48 400 554

E-post: aleksander@ready.no