Begrenset antall tilstede under trening og kamp

Vi opplevde store utfordringer med antall mennesker tilstede under gårsdagens lagstreninger og barnelagskamper. Vi er nødt til å begrense antall mennesker tilstede på anlegget fremover. Det er dermed behov for noen presiseringer av våre koronavettregler.

2020-08-26
Ulrikrygg

Med dagens retningslinjer gitt av Norges Fotballforbund er vi nødt til å begrense antall mennesker tilstede under aktivitet på Gressbanen. I dag er det kun lov til å være 200 mennesker tilstede av gangen. Vi fikk i går en stor utfordring under oppstartsøktene, da det også ble spilt kamper på GB2 og ungdomslag med trening i samme tidsrom. Banekabalen er fyllt opp, men sportslig ledelse ser på mulige løsninger vi kan få til ved å flytte på enkelte lag. 

Det er svært viktig at vi klare å begrense antallet for at vi kan fortsette å tilby et best mulig treningstilbud til våre spillere. Om vi ikke klarer dette er vi nødt til å kutte ned på det sportslige tilbudet, i verste tilfelle stenge igjen for all aktivitet.

Vi ser vi oss dermed nødt til å begrense antall foreldre som kommer for å se barna spille. Dette er dessverre et nødvendig tiltak for å holde oss innenfor retningslinjene med et maksantall på 200 personer på anlegget til enhver tid. Vi forstår at dette kan være utfordrende, men alternativet er å sette makstak på øktene som begrenser antall spillere istedenfor tilskuere. Dette ønsker vi ikke.

Hver klasse/gruppe kan stille med 2 foreldre som kan følge opp gruppen i tillegg til lagstrenerne. Det er svært viktig at vi respekterer dette for å holde oss innenfor retningslinjene så langt det lar seg gjøre. Det er selvsagt lov å bringe/hente barna før og etter øktene, men at man holder seg hjemme eller utenfor anlegget under selve økten.

Treningsgjennomføring

  • Treningsgruppene kan maks inneholde 20 spillere. Viktig å presisere at gruppen er utøvere. Ledere, trenere kommer i tillegg.  
  • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing. Spillere og trenere blir registrert i Spond. Det henger nå skilt med QR-koder overalt på anlegget og ved inngangene. ALLE som ikke har en funksjon rundt gjennomførelse av økt/kamp, SKAL registrere seg og dette gjøres enkelt ved å scanne QR-kodene med kamera på mobiltelefon.  
  • Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere holdes på et minimum pr. gruppe for å gjennomføre aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler. 
  • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet dersom dette ikke er nødvendig.
  • Avgjørende å ha godt smittevern før – etter, og gjennom hele treningsøkten 

Vi vil igjen presisere at foreldres deltakelse på økter i en vanlig sesong ville vært svært ønskelig, men at vi i disse tider ser dette som et nødvendig onde for å sikre best mulig fotballaktivitet på Gressbanen. Vi håper på forståelse for dette, og ser frem til en tid hvor vi kan ha med dere foreldre igjen på all den morsomme aktiviteten her hos oss!

Med vennlig hilsen,

Ready fotball