Løpende oppdatering om koronavettregler og aktivitet

Med bakgrunn i myndighetenes innstramminger er det begrensninger for våre aktiviteter. (Oppdatert 21.5 klokken 19:00)

2021-01-04
Ulrikrygg

Denne saken oppdateres fortløpende når vi mottar ny informasjon fra enten myndighetene, NFF eller Oslo kommune.

Av: Oslo Idrettskrets, 21. mai 2021

Trening og aktivitet

Gjeldende regler for Oslo kommune
Nytt regelverk for Osloidretten fra og med onsdag 26. mai 2021: Byrådet vedtok å innføre trinn 2 i gjenåpning av Oslo. Dette innebærer vesentlige lettelser for Osloidretten, men fortsatt med strenge begrensninger og klare smittevernregler. Dette gjelder frem til 10. juni eller til regjeringen eller byrådet endrer sine respektive forskrifter.

Løpende oppdatering av nasjonale retningslinjer og føringer for Oslo kommune.

Barn og ungdom til og med 19 år kan bedrive organisert trening og delta i arrangement med følgende begrensninger:

 • Innendørs i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere.

 • Utendørs i grupper/kohorter med inntil 30 deltakere.

 • Det kan arrangeres kamper innad i idrettslaget eller med en naboklubb.

For barn og unge til og med 19 år gjelder unntak fra kravet om å holde minst én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Utenom aktiviteten skal alle holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.

 

Voksne fra og med 20 år kan bedrive organisert trening og delta i arrangement med følgende begrensninger:

 • Innendørs kun individuelt med minst 1 meter avstand. Gruppetrening innendørs er forbudt for alle over 20 år.

 • Utendørs i grupper/kohorter med inntil 20 deltakere, med krav om minst 1 meter avstand.

For voksne over 20 år anbefales det at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende, der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, utsettes eller avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

 

Publikum

I Oslo gjelder strengere regler for publikumsantall enn i resten av landet.

 • Innendørs er det tillatt med inntil 20 personer med faste tilviste plasser.

 • Utendørs er det tillatt med inntil 50 personer med faste tilviste plasser. Uten faste tilviste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

 

Disponering av idrettsanlegg

Idrettsflater, både innendørs og utendørs, kan deles i flere baner såfremt banen kan skilles med skillevegger eller kjegler, slik at gruppene holdes helt adskilt.

Styrkerom i idrettshaller kan holdes åpne for individuell trening. Det er viktig at alle som benytter styrkerommene kan holde 1 meter avstand til hverandre til envher tid. Dvs. at det er et svært lite antall som kan benytte styrkeromet samtidig.

 

Generelle regler

 • Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

 • Det anbefales å benytte mest mulig faste kohorter i forbindelse med trening.

 • Hold alltid oversikten over hvem som har vært tilstede ved en aktivitet. Alle må bidra til effektiv smittesporing.
 • Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

 • Følg de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i Oslo også hvis du beveger deg utenfor kommunen. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter frarådes. Alle reiser til idrettslig aktivitet utenfor ditt idrettslags regi anses som unødvendig.
 • Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

 • Bruk sunn fornuft. Er du i tvil, bør du la det være.

 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.

 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes (unntak for toppidretten).

 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.

 

Ready Fotballs koronahåndbok

Koronavettregler Ready fra 10. mars - Oppdatering kommer!

Les begrunnelse for tiltakene i pressemeldingen fra Oslo kommune 21. mai.

Informasjonsside fra Oslo idrettkrets om Covid-19.

 

Kurs og samlinger

Kretsen planlegger for at kurs og samlinger arrangeres digitalt så lenge det ikke anses forsvarlig å gjennomføre fysiske kurs og samlinger. Vi oppfordrer også klubber til å gjennomføre eventuelle møter og samlinger internt i klubbene på digitale flater i perioden fremover.

Mer informasjon om kurs og møter vil bli sendt ut av den enkelte fagansvarlige til klubber og kursdeltakere.

Landslagsskolen

På grunn av gjeldende innstramminger vil oppstart av landslagsskolen bli utsatt. Se egen artikkel som gjelder Equinor Landslagsskole NFF Oslo.

NFF Oslo oppfordrer alle klubber i kretsen til å avstå fra gjestespilling og hospitering i tiden fremover, det er viktig at idretten går foran og er sitt ansvar bevisst i håndteringen av pandemien.

Hold deg oppdatert på informasjonen fra NFF på fotball.no.

NFF sin koronahåndbok vil bli løpende oppdatert.