Løpende oppdatering om koronavettregler og aktivitet

Med bakgrunn i myndighetenes innstramminger er det begrensninger for våre aktiviteter. (Oppdatert 25.1 klokken 12:00)

2021-01-04
Ulrikrygg

Denne saken oppdateres fortløpende når vi mottar ny informasjon fra enten myndighetene, NFF eller Oslo kommune.

Trening og aktivitet

VIKTIG: Det er innført nye regler og retningslinjer som berører: Nordre Follo kommune, Nesodden kommune og Oslo kommune. Dette gjelder fra lørdag 23.januar klokken 12:00 t.o.m 31.januar. 

  • Stans i breddeidrett for barn, ungdom og voksne

  • Utendørs flater holdes åpne for egenorganisert aktivitet sammen med din husstand/kohort eller nærkontakt. Maks 5 personer i en gruppe og minst to meter avstand til andre kohorter/grupper.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende  smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

NB! Spillere som bor i disse kommunene kan IKKE trene i/med klubb utenfor disse kommunene. (eks. Bor i Oslo, men spiller i en av klubbene i Asker eller Bærum.)

For full oversikt over gjelder regler fra 23.januar innført av se Regjeringen.

Løpende oppdatering av nasjonale retningslinjer og lokale avvik:

Barnefotball – vinterakademi

I Oslo kommune, Nordre Follo og Nesodden kommune - Full nedstengning og stans i breddeidrett for barn.

Egenorganisert trening på utendørs anlegg sammen med din husstand/kohort eller nærkontakt er mulig. Maks 5 personer i en gruppe og minst to meter avstand til andre kohorter/grupper.

Ungdomsfotball

I Oslo kommune, Nordre Follo og Nesodden kommune - Full nedstengning og stans i breddeidrett for ungdom.

Egenorganisert trening på utendørs anlegg sammen med din husstand/kohort eller nærkontakt er mulig. Maks 5 personer i en gruppe og minst to meter avstand til andre kohorter/grupper.

Seniorfotball

I Oslo kommune, Nordre Follo og Nesodden kommune - Full nedstengning og stans i breddeidrett for voksne. Gjelder også toppidrett.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021

Informasjonsside fra Oslo idrettkrets om Covid-19.

Pressekonferanse Oslo kommune 20. januar

Futsal

Kampaktiviteten for barn og ungdom i regi av NFF Oslo vil gjenopptas så snart det praktisk lar seg gjøre etter at det gis adgang til å delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer i kommunen. Kampaktivitet for voksne er del av den nasjonale faseinndelte gjenåpningen. Kretsen vil informere deltagende lag, klubber, arrangører og dommere ved gjenåpning av kampaktiviteten.

Kurs og samlinger

Kretsen planlegger for at kurs og samlinger arrangeres digitalt så lenge det ikke anses forsvarlig å gjennomføre fysiske kurs og samlinger. Vi oppfordrer også klubber til å gjennomføre eventuelle møter og samlinger internt i klubbene på digitale flater i perioden fremover.

Mer informasjon om kurs og møter vil bli sendt ut av den enkelte fagansvarlige til klubber og kursdeltakere.

Landslagsskolen

På grunn av gjeldende innstramminger vil oppstart av landslagsskolen bli utsatt. Se egen artikkel som gjelder Equinor Landslagsskole NFF Oslo.

NFF Oslo oppfordrer alle klubber i kretsen til å avstå fra gjestespilling og hospitering i tiden fremover, det er viktig at idretten går foran og er sitt ansvar bevisst i håndteringen av pandemien.

Hold deg oppdatert på informasjonen fra NFF på fotball.no.

NFF sin koronahåndbok vil bli løpende oppdatert.