Nytt samarbeid mellom Ready fotball og Smestad Aktivitetsskole!

Siden den nye banen på Smestad stod ferdig i juni, har det vært et sterkt ønske om et samarbeid med skolen om et fotballtilbud. Ready skal sørge for et lavterskel tilbud for barn på Smestad skole for å bidra til å få flere barn – og i særdeleshet jenter – inn i idretten generelt og fotballen. 

2021-08-12
AndersT

Tilbudet er i regi av Smestad Skole / Smestad Aktivitetsskole hvor Ready fotball stiller med trenere og utstyr. SMAKS styrer påmeldingen og organiseringen rundt, Ready står for det sportslige innholdet og aktiviteten med barna.

Tilbudet gjelder for alle barn i 1 og 2 trinn på skolen og det blir satt opp to økter i uken per trinn.
For mer informasjon kan dere holde dere oppdatert på SMAKS sin nettside hvor påmeldingen vil bli lagt ut.

Ready fotball er stolte over å kunne bidra og vi gleder oss til oppstart!