Mindre aktivitet i uke 42 og 43

Les mer for informasjon om aktiviteten i de kommende ukene.

2021-10-15
dafolkoy

Kjære medlemmer.

Vinteren nærmer seg, og det innebærer overgang til vinterdrift på Gressbanen. Fra mandag 18. oktober islegges Gressbanen og følgelig blir det endringer i fotballaktiviteten i de kommende ukene.

Treningstider kommuniseres ut til hver enkelt årgang, men overordnet gjelder følgende:

Barnefotball

Pause i ordinær aktivitet. Vi holder åpent for treninger gjennom akademiet i tidsrommet 14:30-16:30.

Ungdoms- og seniorfotball

Aktiviteten holdes i gang for grupper som fortsatt deltar i seriespill. Her kommuniseres nye treningstider for de neste to ukene ut av årgangsleder på den enkelte årgang.

Vi vil takke alle spillere, trenere og lagledere for en strålende sesong som etter hvert begynte å minne om et normalår igjen, og vi gleder oss til å se alle tilbake på treninger, både til vinteraktiviteten vår og på Gressbanen neste vår.