Informasjon om vinteraktivitet i Ready

Kjære medlemmer av Ready fotball.

I dag har vi endelig mottatt en gladmelding fra kommunen om at Voksen kunstgress skal holdes fri for snø og frost i vinter. Dette legger til rette for en bedre banekabal enn tidligere år. Baneleie hos Heming videreføres, og vi vil trolig benytte Fossum som en tilleggsarena. Under følger informasjon om oppstart av aktivitet for vinteren.

2021-10-27
dafolkoy

Voksen kunstgress

 

Voksen kunstgress har tidligere sesonger ikke blitt ryddet av BYM og følgelig stått nedsnødd og ikke brukbar til treninger. I år skal banen endelig holdes åpen, og klubben kan forvente å få tildelt flere treningstider på denne banen av NFF Oslo. Dette gjøres i.l.a. denne uka og neste. Vi ser for oss å bruke banen som et supplement til tidene vi har på Hemingbanen.

 

Utsatt oppstart

Som følge av at denne nyheten kommer såpass sent ønsker klubben å avvente oppstart av treninger til vi har fått svarene vi trenger angående treningstider, for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling mellom egne lag. Mer info om oppstartstid og påmelding i hvert klubbsegment finner dere under.

 

Barnefotball 6-12 år

Som tidligere år foregår tilbudet til barn gjennom akademiet. Her ser vi for oss at oppstart blir mandag 8. november. Informasjon om påmelding sendes ut så fort vi har fått oversikt over baner, men dere kan i mellomtiden se treningstidene her: https://www.ready.no/Griegakademiet,-7-12-ar/Pamelding.html

 

Ungdomsfotball 13-19 år

Som følge av en utstrakt sesong som følge av Covid har flere lag fått seriekamper vesentlig senere enn tidligere år. Noen er fortsatt i aktivitet og de fleste har nylig avsluttet sesongen. Følgelig holder vi en lengre vinterpause på ungdomssiden frem til 15. november. Mer informasjon om treningstider og påmelding sendes ut til hver årgang i løpet av neste uke.

OBS! Lag som fortsatt er i seriespill vil opprettholde treninger frem til serien er avsluttet. Her sendes det ut informasjon av trenere.

 

Senior og Old boys

Informasjon sendes ut til hver enkelt gruppe av trenerteamet.