Samarbeid med Ullern på jentesiden i ungdomsfotballen

I 2021 har Ready og Ullern stilt med to sammensatte lag på J14. Såpass godt har dette fungert at klubbene nå er enig om å utvide samarbeidet på flere årganger på jentesiden.

2021-10-28
Ulrikrygg

Begge klubber har mål om å gi et godt tilbud til alle som vil spille fotball. Begge klubber opplever å ha litt for få spillere på hver årgang til å klare å gi et tilpasset tilbud til alle de ulike interessene som finnes i ethvert årskull - særlig mot slutten av barneårene og oppover i ungdomsfotballen. For en fotballklubb er det litt motsatt av en skoleklasse - jo flere spillere vi er, jo enklere er det å gi et godt tilbud til alle. Ved å slå sammen kreftene våre håper vi å klare å ha med flere jenter enda lenger, fordi de vil oppleve å få et fotballtilbud som er bedre tilpasset deres egne ønsker og et større sosialt miljø. Gjennom dette samarbeidet håper vi også å gi de mest sportslig ambisiøse enda bedre utviklingsmuligheter.

Samarbeidet vil omfatte årgangene fra 2010 og oppover. Nøyaktig hvilken form dette vil ha vil variere noe på de ulike alderstrinnene. Alle steder vil det være trenere fra begge klubber, og alle steder vil det være aktivitet på begge klubbers baner. På noen kull vil det også være aktiviteter der klubbene deler seg igjen. Både Ready og Ullern har ambisjon om å etablere senior damelag i nær fremtid. Et samarbeid om dette er også en del av den pågående planleggingen.

Oppstart for samarbeidet vil være 15. november, og innen den tid kommer detaljert informasjon i alle de respektive lagenes informasjonskanaler. Det kalles inn til foreldremøter i Spond. Alle foreldremøtene avholdes i uke 45.