Info om vinteren 2021-22, inkludert noen organisatoriske endringer

Ready fotball gjør flere endringer inn mot sesongen 2022. Det er mye spennende på gang! Vi ønsker derfor å fortelle alle våre medlemmer om alt det nye som skjer allerede nå fra vinteren.

2021-11-17
Ulrikrygg

Organisering sportslig ledelse

I samarbeid med styret, har sportslig ledelse over en lengre periode utarbeidet en justert organisering av de ansatte. Sportslig ledelse har sett på flere måter vi kan forbedre det sportslige tilbudet og utnytte våre ansattes ressurser på en bedre måte. Vi mener at disse endringene skal hjelpe klubben til å oppnå sine målsetninger i tillegg til å bevare vår visjon. I sportslig ledelse ønsker vi nå å gå tilbake til en modell klubben har anvendt tidligere med de heltidsansatte som ansvarlige for segmenter, i motsetning til slik det er i dag; alle med ansvarsområder på tvers av segmentene. Det vi nå presenterer er altså en modell klubben allerede har god erfaring med og som vi er spente på å sette i gang med. Disse endringene vil tre i kraft fra nå i november og oppstart av vintersesongen 2021-22.

Organisasjonskart

Organisasjonkart Ready Fotball

Som vanlig ved november og overgang til vintersesong, dukker det alltid opp naturlige utskiftninger. Derfor er ikke alle posisjoner dekket per dags dato, men dette jobbes det med daglig og vi nærmer oss nå å komme i mål. Slik vil rollene se ut med overordnede ansvarsområder:

Sportsjef – Daniel Folkøy, daniel@ready.no, 959 09 707
Overordnet ansvarlig for klubbens sportslige tilbud og verdiarbeid.
Kvalitetsklubbansvarlig.
Ansvarlig budsjett, rekruttering og ansettelser, lønn og personal.
Senioransvarlig.

Oppstartsansvarlig – Magnus Øien, magnus.oien@ready.no, 473 23 461
Årgangsansvarlig for jenter og gutter 5-7 år(2016-2014).
Ansvarlig cuper og arrangementer.

Barnefotballansvarlig – Denne rollen skal fylles. Ut året vil oppgavene bli gjort i samarbeid mellom Anders Thoresen og Daniel Folkøy.
Årgangsansvarlig for jenter og gutter 8-12 år(2013-2010).
Akademiansvarlig.
Fotballskoleansvarlig.

Jentefotballansvarlig – Maria Leonsen, maria@ready.no, 993 84 462
Årgangsansvarlig jenter 13-19år.
Dommeransvarlig.
FIKS ansvarlig.

Ungdomsfotballansvarlig – Jan Skaare Botner, jan@ready.no, 997 31 464
Årgangsansvarlig for gutter 13-19 år.
Utstyrsansvarlig.

Spillerutvikler – Magnus Haukvik, magnus@ready.no, 977 99 051
Årgangsansvar U-modell gutter 13-19 år.
Ansvarlig spillerutvikling og tiltak.

Keeperansvarlig – Ulrik Rygg, ulrik.rygg@ready.no, 911 35 661
Ansvarlig for keeperutvikling barne- og ungdomsfotball.
Web- og kommunikasjonsansvarlig.
Utstyrsansvarlig.

Med denne inndelingen mener vi at klubbens segmenter dekkes bedre. For oversikt over alle våre ansatte og full treneroversikt for alle klubbens lag, trykk her: våre ansatte

 

Jentefotball

I slutten av oktober informerte vi om at Ready og Ullern har inngått samarbeid i jentefotballen. På mandag hadde årgangene sin første samarbeidstrening. Vi ønsker å satse mer på jentene og et slikt samarbeid tror vi vil løfte vårt tilbud betraktelig. Vi er veldig spente og gleder oss til å se et stort løft i jentefotballen. Alle jenteårgangene har hatt foreldremøter der mer detaljert årgangsbasert info ble lagt frem. Les mer om samarbeidet her: Samarbeid med Ullern på jentesiden i ungdomsfotballen

 

Ungdomsfotball gutter og U-modell

I sesongen 2021 testet vi ut en ny organisering i ungdomsfotballen på guttesiden som vi har vært svært fornøyde med og ønsker dermed å videreføre. U-modellen innebærer mer samarbeid på tvers av årskullene. Dette gjør vi for å tilpasse enda bedre vår visjon om å være et sted alle trives og opplever et godt fotballtilbud tilpasset motivasjon og nivå. Vi mener også at dette vil legge bedre til rette og øke våre forutsetninger til å oppnå våre målsetninger i ungdomsfotballen. Alle ungdomsårgangene på guttesiden vil ha flertall eller liketall av årgangsøkter hvor alle lagene trener på samme tid. Dette gir rom for hospitering innad i årgangen; mer flyt mellom lagene og mindre faste grupper. U-modelløktene vil være økter hvor de alle mest ivrige vil trene sammen med årgangen under eller over. Dette segmentet deles mellom to ansvarlige i sportslig ledelse. Ungdomsfotballansvarlig er årgangsleder for alle lag 2-4, og spillerutvikler som er årgangsleder for alle førstelagene. Dette vil gjøre det lettere å følge opp alle våre spillere og tilpasse deres oppfølging i henhold til hver enkelts motivasjon. På denne måten vil vi ha bedre oversikt og kunne forbedre hospitering. U-modellen vil vi ha følgende samarbeidsgrupper:

U13 – G13 og G12:
Disse to alderstrinnene spiller begge 9er fotball, noe som gjør det naturlig med et samarbeid. G13 er første året med konkurransebestemmelser. Altså første året med poeng og føring av tabell. 13-årstrinnet er også et år med tøffe konkurransekrav for spill på øverste nivå sesongen etter. Noe som vil ha stor påvirkning på årgangens løp i hele ungdomsfotballsegmentet. Derfor mener vi også at dette samarbeidet vil være nyttig for begge årganger.

U14:
Overgangen til G14 innebærer endring fra 9er til 11er fotball. På dette alderstrinnet vil årgangen både ha samarbeid med yngre årgang og hospitering til eldre årgang.

U16 – G16 og G15:
Alderstrinnet G15 har også høye konkurransekrav inn mot G16-året. Vi vil derfor samarbeide her på lik måte som U13. Årgangene vil på denne tiden allerede ha god bekjentskap og gode forutsetninger for dette samarbeidet.

U19 – G19 og G17:
Juniorfotballen deles inn i to alderstrinn. Første året av juniorfotballen har årgangen muligheten til å fortsette spill mot jevnaldrende, altså G17. I G19 kan spillere fra alle tre alderstrinnene spille. Det er derfor nærliggende at disse alderstrinnene vil samarbeide.

 

Trykk her for full oversikt over treningstider, påmelding og betaling for årets vintersesong: Info om påmelding og betaling for alle aktiviteter i Ready Fotball

 

For ytterlige spørsmål er det bare å kontakte segmentsansvarlige eller sportsjef.

Dette er selvsagt mye info å ta inn på en gang, men vi tror alle disse endringene vil gagne fotballtilbudet for alle våre medlemmer og gleder oss enormt til å sette i gang oppkjøring til neste års sesong!