Oppgavefordeling i barnefotballen

I barnefotballen er hvert lag drevet av foreldre. Klubben har imidlertid en ansatt trener som skal følge hvert kull. Denne kaller vi for Årgangsansvarlig og sørger for optimal drift etter Sportsplanen.

Oppgaver til Årskullsansvarlig (ansatt)

 1. Ha komplette spillerlister over hele kullet (utgangspunkt i web-løsningen)
 2. Sjekke at alle har betalt for aktivitetene
 3. Dele inn i lag
 4. Rekruttere trener og lagleder fra foreldregruppa til hvert lag
 5. Sørge for at foreldretrenerne har hatt tilstrekkelig kurs og følger trenerne opp på treningene
 6. Lage en komplett årsplan for kullet som inkluderer obligatoriske og anbefalte cuper
 7. Kommunisere info fra klubben til foreldrene

Oppgaver til foreldretrener på hvert lag

Hvert lag har én foreldretrener som gjennomfører treningene ute på feltet. Det er ønskelig med assistenttrenere for å bidra til best mulig orden og oppfølging. Foreldretrenerne må ordne utstyr, organisere øvelsesoppsett/bane (etter bistanden som de får), samle barna og sette i gang treningen. Årskullsansvarlig bistår med faglige innspill samt sørger for at trivselen og utviklingen er god.

På trening

 • Lede treningene i henhold til planen (eller finne erstatter ved forfall)
 • Bringe utstyr (husk å pumpe nok luft i ballene) til trening og være klar fem min før treningsoppstart
 • Notere treningsoppmøte
 • Gi beskjed til årgangsleder ved tap av utstyr
 • Delta på trener/kamplederkurs i Readys regi

På kamp

 • Sende ut plan til alle spillerne over kampene så fort det kommer ut samt sørge for (sammen med Årskullsansvarlig) at det ligger tydelig på hjemmesiden
 • Innkalle til hver kamp hvis det er nødvendig for å få alle til å komme
 • Ta i mot forfall og erstatte med andre ved behov
 • Følge Readys Sportsplan om gjennomføring av kamp

Oppgaver til lagleder

Hvert lag skal ha en lagleder. Hovedoppgaven for disse er å trøste eller passe på spillere som begynner å gråte/stikke av. Dette er en svært viktig rolle å dekke på hver trening, da slike ting lett ødelegger for treneren, som da ikke får fokus på de som holder på med øvelsene. Hvis det ikke er behov for trøsting eller lignende, bidrar laglederen som trener.

Andre oppgaver som må løses av laglederen er:

 • Trivselspoliti (informerer årskullsansvarlig ved misnøye og om bakgrunn)
 • Cupansvarlig - sørge for at lagene melder seg på nok cuper.
 • Kartlegge andre aktiviteter for barna, slik at treningstidene ikke kolliderer med andre aktiviteter.
 • Sørge for at sosiale tilstelninger gjennomføres, som f.eks avslutning på sesong. Dette avtales med trenerne i gruppa. Det anbefales lavbudsjett.
 • Sørge for å fordele alle oppgaver under Kick Off i april og Ready Sparebank1 Cup i august/september – svært viktig inntektskilde.