Hvordan drives årskullene i barnefotballen i Ready

Barnefotballen i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barna mellom 8-12 år. Alle treningene i barnefotballen blir gjennomført av foreldretrenere. Klubben stiller med en ansatt årgangsleder som kvalitetssikrer og koordinerer disse treningene. Årgangsleder følger opp foreldretrenerne med øktplaner og trenerkurs. Samt et årlig foreldremøte hvor årplanene til kullet presenteres og foreldrene har anledning til å komme med spørsmål til Ready.

Fra det året man er åtte år deltar lagene i seriespill hvor man spiller kamper mot andre klubber i regi Oslo Fotballkrets. Foreldretrenerne leder disse kampene.

For å se hvordan lagene deles inn besøk Readys klubbhåndbok.

Roller rundt lagene i barnefotballen:
Hvert barnelag i klubben er avhengig av frivillige foreldre som bidrar i forskjellige roller rundt laget. Det er viktig at alle rollene fylles på hvert lag og et vikitg prinsipp her er å tenke "hva kan jeg bidra med for å gjøre fotballtilbudet til barna på laget til sønnen/datteren min enda bedre". Det er alltid ting man kan bidra med for å hjelpe selv om man ikke er treneren på feltet.

Allikevel er det 2 roller vi trekker frem som ekstra viktige:

Trenerrollen
Treneren er den viktigste rollen rundt et lag. Vi anbefaler alltid å ha minst 2 trenere på hver trening og sånn sett bør det være flere trenere på hvert lag som fordeler øktene seg imellom. Treneren er ansvarlig for å gjennomføringen av kamper og treninger. For best mulig trenings- og kampgjennomføring er det viktig at alle trenere i klubben har et felles regelsett. Dette heter Readykoden og er beskrevet i Readys Klubbhåndbok.

Treninger:
Hver trening må planlegges før økten starter. Dette gjøres gjennom å sette seg inn i treningsøkten for dagen på treningsøkta.no og planlegge hvordan man skal løse den øktplanen for sin gruppe. Før treningsstart må treneren sørge for at utstyr blir hentet og baller pumpet. Underveis i økten må treneren organisere øvelsene og veilede spillerne gjennom positive og kontruktive tilbakemeldinger. Om foreldrene som ikke er trenere har spørsmål tas disse opp etter treningen.

Kamper:
På kamper gjennomfører treneren kampen etter de retningslinjene som er lagt for barnefotballen i Readys sportsplan. Kampen er ukens høydepunkt og treneren skal oppmuntre spillerne til å tenke seg og skape stor takhøyde for å prøve å feile.

Laglederrollen:
Laglederen er lagets organisator utenfor banen. Laglederens viktigste funksjon er således å legge tilrette for at treneren kan konsentrere seg om å gjennomføre gode treninger og kamper. Laglederen informerer om lagets aktiviteter og sørger for påmeldinger til cuper og kamper. Laglederens viktigste verktøy er truegroups/Ready IF appen. Her legges alle lagets aktiviteter inn og foreldrene melder ifra når barna kan/ikke kan delta. Laglederen melder også laget på cuper og sørger for at det er oppdaterte laglister på spillerne på laget.
Laglederen må også sørge for å sende melding til oppsatt dommer før hver hjemmekamp for å forsikre seg om at oppsatt dommer kan dømme.
Laglederrollen, som trenerrollen kan være smart å fordele på flere, laglederen oppfordres derfor til å delegere oppgaver så alle foreldre rundt kullet bidrar med sitt. En kan f.eks. være ansvarlig for draktbagen sesongen igjennom, en annen kan være ansvarlig for påmelding av cuper, mens den tredje er økonomiansvarlig og sørger for at det er penger til å melde seg på cuper eller sosiale aktiviteter.

Griegakademiet:
De som ønsker å delta på mer enn en trening i uken med foreldretrenerne (+ kamp) kan melde seg på Ready Fotball sitt akademi, Griegakademiet. Dette er et fotballtreningstilbud for barn som blir gjennomført på vårt anlegg i SFO-tiden.

Fotballskole:
På sommeren gjennomfører Ready fotballskoler i uke 26, 32 og 33 og på høsten i uke 40. Her kan man delta fra mandag til fredag, hele dagen. 

Nyheter

Kick off for barnefotballen er lørdag 16. april. I forbindelse med dette kommer Oslo Sportslager og holder klubbkveld og dag med ekstra gode tilbud til alle Readys medlemmer. Klikk deg inn for å lese mer!

08.04.2016
- Ulrik

Da er treningstider og påmelding for sommersesongen 2016 klare for alle lag.

20.03.2016
- Ulrik

Ready fotball starter opp supporterklubb. Alle barn og unge i Ready meld dere på!

10.03.2016
- Jonas Rygg

Vintertreningene for G2010 er inne i gymsal på Persbråten VGS.
Onsdag kl. 17.00-18.00.
Første trening er onsdag 4. november.
Trykk les mer for mer informasjon

15.10.2015
- BjornarReady

Treningstider 2021

Lagstrening
Lag 1 & 2
Tirsdag: 17:45 - 19:15
Lag 3 & 4
Tirsdag: 19:15 - 20:30
Gressbanen kunstgress 2

Akademi
Onsdag: 15:00 - 16:30 (pri. 1)
Gressbanen kunstgress

Torsdag: 15:00 - 16:30 (pri. 3)
Gressbanen kunstgress

Fredag: 15:00 - 16:30 (pri. 2)
Gressbanen kunstgress
Påmelding Griegakademiet

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Magnus Haukvik
Tlf: 977 99 051
magnus@ready.no
Årgangsleder G2010

Spond G2010