Dommer

I sidemenyen til venstre finner du oversikt over klubbdommere (dommere til 5'er og 7'er kamper) og kretsdommere (dommere til 9'er og 11'er kamper). 

Dommere som fungerer bra gjør kampopplevelsen bedre. Ready en av de klubbene som utvikler både gode og mange nok dommere i Oslo Fotballkrets. Klubbene må utvikle og ha et visst antall rekrutteringsdommere per antall påmeldte lag i seriespillet. Hvis man går under dette, får man bot på 5000 kr per dommer i undertall. Hvis man har flere rekrutteringsdommere enn krevet, får klubben tildelt 4000 kr per ekstra dommer etter sesong. Ready utbetaler stipender til dommere med dette overskuddet.