Oversikt over Readys kretsdommere

Her finner du oversikten over Readys autoriserte dommere på krets-, regionalt- eller nasjonalt nivå. 

I fanen "Stipendordning" kan dere lese om stipendordningen for de som er kretsdommere i klubben. Klubbene må utvikle og ha et visst antall rekrutteringsdommere per antall påmeldte lag i seriespillet. Hvis man går under dette, får man bot på 5000 kr per dommer i undertall. Hvis man har flere rekrutteringsdommere enn krevet, får klubben tildelt 4000 kr per ekstra dommer etter sesong. Ready utbetaler stipender til dommere med dette overskuddet.

etternavn fornavn mobilnr. epost
Hagelund Tore Olsen 46502381 tore.hagelund@skanska.no
Skjevestad Henrik 48228776 henrikskjevestad@hotmail.com
Bashevkin Isaak 97679515 isaak.elias@gmail.com
Wisted-Thu Eirik  90647760

eirikdommer@gmail.com  

Myklebust Helge 92287262 helgemyklebust@hotmail.com
Tjelle Magnus Henriksen 98827010 magnus.ht@hotmail.com
Øgle Dag 95081230 dag.ogle@getmail.no
       
       
Akpinar Alim 40582302 alimakpinar@hotmail.com
       
Færden Ola 92614601 ola1702@gmail.com
Ekeogu Chris 95161073 darlington6671@hotmail.com
Olafsen Morten Taraldsvik 91304863 morten_olafsen@hotmail.com