Oversikt over Readys kretsdommere

Her finner du oversikten over Readys autoriserte dommere på krets-, regionalt- eller nasjonalt nivå. 

I fanen "Stipendordning" kan dere lese om stipendordningen for de som er kretsdommere i klubben. Klubbene må utvikle og ha et visst antall rekrutteringsdommere per antall påmeldte lag i seriespillet. Hvis man går under dette, får man bot på 5000 kr per dommer i undertall. Hvis man har flere rekrutteringsdommere enn krevet, får klubben tildelt 4000 kr per ekstra dommer etter sesong. Ready utbetaler stipender til dommere med dette overskuddet.

Etternavn Fornavn Mobilnr. E-post
Hagelund Tore Olsen 46502381 tore.hagelund@skanska.no
Skjevestad Henrik 48228776 henrikskjevestad@hotmail.com
Bashevkin Isaak 97679515 isaak.elias@gmail.com
     

 

Myklebust Helge 92287262 helgemyklebust@hotmail.com
Tjelle Magnus Henriksen 98827010 magnus.ht@hotmail.com
Øgle Dag 95081230 dag.ogle@getmail.no
       
       
Akpinar Alim 40582302 alimakpinar@hotmail.com
       
Færden Ola 92614601 ola1702@gmail.com
Ekeogu Chris 95161073 darlington6671@hotmail.com
Olafsen Morten Taraldsvik 91304863 morten_olafsen@hotmail.com

Kontaktinformasjon:

Maria Leonsen
Tlf: 993 84 462
maria@ready.no
Dommersansvarlig