AndersHS 2015-11-10 14:37:01

Stipendordning for Readys dommere

I Ready opererer vi med 2 kategorier for våre dommere:

 1. Dommere som er Hoveddommere eller Assistentdommere i 3. div og høyere (Regionale og Nasjonale kamper), eller er talentgruppemedlemmer.
 2. Rekrutteringsdommere og kretsdommere.

For dommere i kategori 1 er stipendordningen som følger:

 • Ready dekker alle dommerkurs.
 • Ready dekker inntil 3000kr til dommerutstyr per sesong mot kvittering.
 • Det stilles krav om deltagelse på Bendit Fotballcup Ready, med mindre det kan dokumenteres kolliderende krets/region/NFF-oppdrag.
 • Utstyrskvitteringer dekkes fortløpende ila. sesongen mot fremvisning av kampoppsett / gruppetilhørighet for inneværende sesong. Innsendingsfrist 10. desember inneværende sesong.

For dommere i kategori 2 er stipendordningen som følger:

 • Ready dekker kursavgifter til dommerkurs i regi av Oslo fotballkrets.
 • Ready dekker inntil 2000kr til dommerutstyr per sesong mot kvittering.
 • Det stilles krav om deltagelse på Bendit Fotballcup Ready, med mindre det kan dokumenteres kolliderende krets/region/NFF-oppdrag.
 • Utstyrskvitteringer dekkes i etterkant av sesongen. Innsendingsfrist 10. desember inneværende sesong. (les nedenfor)

Dette krever Ready før utbetaling av stipend:

 • Kvitteringer på de aktiviteter/utgifter dere ønsker dekket.
 • Bekreftelse fra kretsen på kampene du har dømt. (unntak for dommere i kategori 1. de får refundert omgånde)
 • Alle Readys elleverdommere plikter å dømme Bendit fotballcup Ready.
 • Personnummer og kontonummer.

Utbetaling skjer etterskuddsvis etter at dommeren sender dette på mail til dommeransvarlig i Ready Fotball, Maria Leonsen på maria@ready.no.  

Frist for innlevering av stipendgrunnlag, 10. desember det året det gjelder.

Ready Fotball ønsker at alle dommere i Ready er medlem av dommerlauget. Ready dekker medlemskapet.

 

Kontaktinformasjon:

Maria Leonsen
Tlf: 993 84 462
maria@ready.no
Dommersansvarlig