Hvordan driver vi?

"I WAS BORN READY"

I Ready Fotball skal alle trives og oppleve et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå


VÅRE VERDIER - > STOLTHET - UTFORDRENDE - MORO

------------------------------------------

1. STOLTHET

 • Vi er stolte av klubben vår.
 • Vi har et sterkt samhold, som binder oss sammen – uavhengig av roller, alder og kjønn.


EKSEMPLER PÅ STOLTHET I PRAKSIS:

 • Alle våre spillere og trenere skal bære Readytøy i trening og i kamp.
 • Vi lager store treningsgrupper, som gjør at spillere og foreldre blir kjent med store deler av klubbens medlemmer.
 • For å skape en levende hjemmebane på Gressbanen og samhold i klubben arrangerer vi ”street tournaments” på lørdager der alle kan delta uten påmelding.
 • For å skape gode rollemodeller og sosiale nettverk trener våre juniorspillerevåre yngste lag.
 • Vi bærer Readylogoen med stolthet og er positive og respektfulle ovenfor våre omgivelser. I Ready er du velkommen om du bor på Smestad, Huseby, Vinderen, Slemdal, Grindbakken, Voksen eller andre steder i nærområdet.

2. UTFORDRENDE

 • Vi tilbyr utfordringer tilpasset våre spillere, trenere og ledere, slik at de utvikler seg som individer og jobber med å påvirke holdninger på samme måte som det fotballfaglige.

EKSEMPLER PÅ UTFORDRENDE I PRAKSIS:

 • Store treningsgrupper og bredde i alle alderskull gjør det mulig å differensiere etter barnets utvikling. Dette gjelder selvfølgelig både jenter og gutter.
 • Både barn og ungdom som er langt fremme i utviklingen får muligheten til å flytte ett eller to år opp samt få være med på turneringer mot ekstra god motstand.
 • Barn mellom 9 og 12 år med høy læringsmotivasjon kan melde seg inntil to ganger i uka på Readyakademiet som er mandag til torsdag kl 15 - 16.15.
 • Fra 14 år får spillere mulighet til å ta dommer- og trenerkurs.
 • Alle trenere i Ready skal følge en helhetlig plan som gjør at spillerne skal få utfordringer etter sitt nivå.

3. MORO

 • Fotball skal være gøy, sosialt og lystbetont.
 • Vi skal sørge for å skape en arena for morsomme og minnerike opplevelser gjennom våre aktiviteter.

EKSEMPLER PÅ MORO I PRAKSIS:

 • Vi har treninger med høyt aktivitetsnivå og mye ballinvolveringer.
 • Treningene gir våre medlemmer følelsen av mestring og samhold.
 • Vi arrangerer og deltar på mange turneringer, samt spiller mye kamper.
 • Vi skal være rause med rosen og vurdere barna utfra sine egne prestasjoner
 • Vi skal gjøre fotball lekent og oppfordre til egentrening og spontanitet utover fellestreninger.