Tre juniorlag i 2016

Klubben må ha tilbakemelding på hvem som ønsker å spille i 2016. 

2015-10-15
Anders Mortensholm

Juniorfotballen i Ready er organisert med tre elleverlag i sesongen 2015 og vil også bli det i 2016, hvor spillere på tvers av disse tre årskullene spiller på samme lag. Når spillergrupper på disse tre lagene dannes ønsker vi å operere med et tydelig rammeverk på hvorfor noen spiller på det ene laget istedenfor det andre.

På Junior Elite ser vi etter spillere som:

-          Har høy læringsvilje

-          Har høy læringsevne

-          Har høy treningsiver

-          Har et høyt ferdighetsnivå

På Junior Rekrutt ser vi etter spillere som:

-          Har høy læringsvilje

-          Har høy læringsevne

-          Har høy treningsiver

-          Har et høyt ferdighetsnivå

Det er med andre ord samme kriterier for å delta på Junior Rekrutt som det er for å delta på Junior Elite. Dette fører til at vi også på Junior Rekrutt vil ha en svært ambisiøs spillergruppe, men som ferdighetsmessig foreløpig ikke har kommet like langt som spillerne på Junior Elite. Som regel betyr dette at spillerne på Junior Rekrutt er yngre enn spillerne på Junior Elite. Dette er et satsningslag.

På Junior Bredde ser vi etter spillere som ønsker å fortsette med fotball, men som ikke ønsker å bruke flere enn tre dager i uken på sin fotballdeltakelse. Rammene vil være seriøse og treningene skal være gode slik som på de andre juniorlagene.

Spillere kan bevege seg fra én treningsgruppe til en annen gjennom sesongen etter hvert som spillere og spillergrupper endrer seg, modnes og utvikles. 

Junior Elite trener fem ganger i uken. Junior Elite har flere samtreninger med Senior Herrer A som er et topplag i Oslofotballen. Junior Elite har prøvespill i uke 45 (første uken i november). Laget spiller i G19 førstedivisjon. Send e-post til anders@ready.no dersom du ønsker prøvespill til Junior Elite.

Junior Rekrutt trener fire ganger i uken. Junior Rekrutt har to av sine fire treninger i uken vedsiden av Junior Bredde slik at spillerlogistikk mellom gruppene kan løses på en smidig måte. I tillegg er en av treningene samtidig som Junior Elite slik at samarbeid med Elitelaget også er mulig. Junior Rekrutt åpner tre treninger i uken gjennom november for prøvespill (Junior Rekrutt trener ikke første uken i november). Laget spiller i G19 andredivisjon. Send e-post til anders@ready.no dersom du ønsker prøvespill til Junior Rekrutt.

Junior Bredde trener tre ganger i uken. Junior Bredde har to av sine tre treninger i uken vedsiden av Junior Rekrutt slik at spillerlogistikk mellom gruppene kan løses på en smidig måte. Laget spiller i G19 tredjedivisjon. Send e-post til anders@ready.no dersom du ønsker å spille på Junior Bredde.

I starten av desember er prøvespillperioden over og vi vil presentere treningsgruppene. Vi gjør oppmerksom på at disse ikke skal ses på som statiske grupper, men at det er mulig for spillere å bevege seg mellom disse gruppene.

Årsplaner med program for treningsleir og turneringer for de ulike lagene vil bli presentert før jul.

Innen 15.oktober ønsker jeg en tilbakemelding fra alle spillere med følgende info:

-          Navn

-          Ønsker å spille på Junior Bredde / ønsker å prøvespille på Junior Rekrutt / ønsker å prøvespille på Junior Elite

Treningstider 2021

Mandag: 19:00 - 20:15
Gressbanen kunstgress 1 (C & D)

Onsdag: 19:15 - 20:30
Gressbanen kunstgress 2

Torsdag: 19:15 - 20:30
Gressbanen kunstgress 2 (A & B)

Søndag: 16:30 - 18:00
Gressbanen kunstgress 2

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Magnus Forseth
Tlf: 997 31 464
magnusfor@outlook.com
Trener G17

Facebook Junior

Spond G17