magnushau 2017-01-17 13:09:49

Nabo SUP Vinter 2019

Ready, Heming og Frigg samarbeider om å utvikle fotballtilbudet i nærområdet og utvider horisonten for å utvikle gode fotballspillere!

 

Bakgrunnen for dette spillerutviklingstiltaket er å samle dedikerte og motiverte spillere på tvers av klubbene til treninger, teori og kampsamlinger hvor spillerne får spilt med og mot andre spillere på jevnbyrdig nivå, og med samme læringsevne og læringsvilje for egen utvikling som fotballspiller.

Nabo Sup er et tilbud som er åpent for alle spillere i disse årsklassene, gitt at spilleren oppfyller kriteriene for deltakelse. Målet med Nabo Sup-samlingene er å gi de mest utviklingsorienterte spillerne i klubben referanser ved å møte flere spillere som er like indre motiverte til å bli bedre som seg selv.

Spillerutviklingstiltaket er ment for spillere som deltar på all aktivitet i egen klubb, og som ønsker enda en arena for å utvikle seg videre som fotballspiller.
Spillerne innad i en årgang trener sammen, i forskjellige grupper avhengig av målet for økten.
Differensiering av spillergruppen som deltar på Nabo Sup er en helhetsvurdering av fotballferdigheter, læringsvilje, læringsevne og utviklingsorienterte holdninger.

Det er viktig å presisere at differensieringen ikke legger føringer for hvem som vil bli den beste spilleren til slutt, men at det er et differensierings-tiltak for å gi hver enkelt spiller et så riktig sportslig tilbud som mulig. 

For hvem:
Spillere mellom 13 og 15 år. (G2004-G2006).
Nabo Sup er for de spillerne som viser gjennom klubb-aktivitet stort eierskap til egen utvikling, som har hatt høy trenings- og egentreningsaktivitet i flere år og som har et sterkt ønske om å utvikle seg som fotballspiller. Se mer under «kjennetegn til de som ønsker å delta» under.

Når og hvor:
Det er 3 helge-samlinger gjennom vinteren, og alle samlingene foregår på Heming kunstgress.
Hver helge samling består av trening (lørdag) og søndag (internkamp/kamp).
Treningene (lørdager i samling 1 og 2) består av en teoridel på 30 min på utvalgt tema før treningen som varer 90 min. Etter treningen får spillerne restitusjonsmat bestående av frukt, smoothie, kjeks sammen med en felles evaluering av dagen og treningen.
Kampene (søndager i samling 1 og 2, og lørdag samling 3) består av både internkamper og kamper mot inviterte motstandere.
Alle spillere som deltar er med på internkampene, men til den siste samlingen hvor vi møter lag utenfra kan det avhengig av antall bli foretatt laguttak basert på treningsoppmøte, fotballferdigheter og grad av gjennomføring i henhold til krav/kriterier.

Påmelding og pris:
- 500 kr.
Prisen går ene og alene til å dekke trenerlønn og drift av vinterbane.
Påmelding gjennomføres via True Groups.

Kjennetegn til de spillere som ønsker å delta:

Tiltaket er et tilbud til spillere på Treningsavgift HØY.
Deltakelse på alle fotball-aktiviteter i egen klubb.

Trener mye: En forutsetning for å bli bedre er mye trening. Tiltaket er derfor ment for spillere som har trent mye og som ønsker å trene mye, med sin beste kvalitet.

Tilstedeværelse: Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta. Tiltaket er ment for spillere som lever seg inn i spillet og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen».

Tester egne grenser: Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går. Vi ønsker å legge til rette for spillere som tør å gå ut av komfortsonen og som liker utfordringer.

Nysgjerrige og reflekterte: Tiltaket er ment for spillere som er sine egne trenere. Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.

Oversikt over samlingene på hver årgang:

Samlinger

G2006

G2005

G2004

Samling 1

19.-20.01.2019

Oppmøte kl. 09:00 - 11:30

Oppmøte kl. 10:30 - 13:00

Oppmøte kl. 12:00 - 14:30

Trening lørdag og Internkamp søndag

Samling 2

02.-03.03.2019

Oppmøte kl. 09:00 - 11:30

Oppmøte kl. 10:30 - 13:00

Oppmøte kl. 12:00 - 14:30

Trening lørdag og Internkamp søndag

Samling 3

23.03.2019

Kampstart kl. 13:00 og 14:30 (2 lag)

Kampstart kl. 13:00

Kampstart kl. 16:30

Kamp mot Indre Østland søndag

Trenere:

Klubbene stiller med høyt kvalifiserte trenere på disse samlingene. 
Hver klubb stiller med trenere både til treningene og kamp-samlingene.  

 
Sportslig opplegg:

Treningene fokuserer på spill-motspill og vil bestå av kamprelaterte spillformer.  
Kampene spilles i kampformatet som årgangen spiller i.

For andre spørsmål, ta kontakt med Årgangsledere eller Magnus Haukvik (magnus@ready.no)

 

Kontaktinformasjon:

Magnus Haukvik
Tlf: 977 99 051
magnus@ready.no
Spillerutvlikler