magnushau 2018-04-04 20:33:07

Samarbeidscuper ungdomsfotball gutter 2018

Ready og Heming ønsker å samarbeide om et best mulig fotballtilbud til ungdommen i nærområdet.
I tillegg til andre tiltak samarbeider vi også om spillerutvikling for spillerne med høy indre motivasjon og høy dedikasjon for sin fotballdeltakelse spillere ved å delta med et samarbeidslag på noen cuper, for utvalgte spillere i ungdomsfotballen (13-15 år). I første omgang på guttesiden. Dette er et supplement til hver klubbs ordinære fotballtilbud og det skal ikke gå på bekostning av dette for noen spillere. Treninger i forkant av turneringene vil avtales mellom årgangsledere på kullene, men skal ikke gå ut over eksisterende fotballtilbud.

Mål:

Gi spillerne referanser til hvordan nivået er hos spillere utenfor vårt nærområde. Gi inspirasjon inn i trenings- og kamphverdagen. Viktig presisering at det er fortsatt hverdagen som er den desidert viktigste utviklingsarenaen for hver spiller.

Kriterier:

- Høyt treningsoppmøte på egen klubbs fotballtilbud gjennom hele sesongen.

- Høy indre motivasjon, høy læringsvilje, læringsevne og gode fotballferdigheter relativt til sin egen alder.

-  Utviklingsorienterte holdninger, evne til å tåle med- og motgang og dedikasjon til fotball.

Dersom det er flere spillere som tilfredsstiller kriteriene enn det er plasser til vil hovedtrenere gjøre et uttak basert på ferdigheter.

Cuper:

 Årgang

Notodden Cup

Odd Elite Cup

Antall spillere i tropp:

G15

6.-8. april

28.-30. september

Maks 18 spillere

G14

13.-15. april

2.-4. november

Maks 18 spillere

G13

27.-29. april

28.-30. september

Maks 16 spillere

 

 

Praktisk:

Det reiser to likestilte trenere på cup, en fra hver klubb. Uttaket 6-8 uker før den respektive cupen. Deltakere dekker selv kostnadene forbundet med å delta på cupen.

For spørsmål, kontakt Magnus Haukvik på magnus@ready.no