Anders 2016-12-06 13:35:56

Ready Spillerutviklingscamp 2020

Ready ønsker gutter og jenter født 2006-2009 velkomne til spillerutviklingscamp i 2020! 

Det vil bli utviklingscamp for disse årsklassene to ganger i løpet av 2020 - uke 32 og uke 40 (høstferien). Spillerutviklingscampen strekker seg fra 09.00-14.00 mandag-onsdag de respektive ukene.

Dette tilbudet er ment for spillere med svært høy læringsvilje og sterk motivasjon for å utvikle seg.
Det stilles krav til at spillerne deltar aktivt også under forelesning og videobruk.

Spillerutviklingscampen for barn/ungdom født 2006-2009 vil bestå av:

-        Sportslig opplegg og oppfølging av Readys utdannede trenere.

-        Fokus på egen utvikling og hvordan man kan få mer læring ut av hver trening, gjennom økt kvalitet i hver treningsøkt. På egenhånd eller med laget.

-        Innføring- og hjelp til bruk av selvreguleringsskjema.

-        Skape økt eierskap til egen utvikling.

-        Bruk av video inn mot treningstemaet.

Priser for spillerutviklingscamp:

Mandag-onsdag (09:00-14.00): 1250,-

Påmelding gjøres ved å klikke "bli medlem" i ønsket gruppe i Spond, eller ved å følge disse linkene:

Spillerutviklingscamp uke 32 - Trykk her!

 

Nyheter

70 spillere i alderen 11-15 år deltok på sommerens Spillerutviklingscamp på Gressbanen. 
Les mer!

13.08.2018
- magnushau

Oslo Sportslager inviterer alle Readymedlemer til klubbkvelder på Readyhuset. Åpningstidene er: 

Torsdag 19. april kl. 18:00-20:30 i Gymsalen på Readyhuset. 
Søndag 22. april fra kl. 10:00-15:00 i Gymsalen på Readyhuset. 

12.04.2018
- DFolkoy

50+ spillere fra 11-14 år deltok på SUC i uke 40! 

Målet var å bevisstgjøre spillere i enda større grad hvordan utvikle seg gjennom læringsarenaene selvregulering, likemannslæring og mesterlære. 

Spillerne viste en imponerende evne og vilje til å lære! Les!

05.10.2017
- magnushau

Kontaktinformasjon:

Magnus Haukvik
Tlf: 977 99 051
magnus@ready.no
Spillerutvlikler