Anders 2016-12-06 13:35:56

Ready Spillerutviklingscamp 2019

Ready ønsker gutter og jenter født 2005-2008 velkomne til spillerutviklingscamp i 2019! 

Det vil bli utviklingscamp for disse årsklassene to ganger i løpet av 2018 - uke 32 og uke 40 (høstferien). Spillerutviklingscampen strekker seg fra 09.00-14.00 mandag-onsdag de respektive ukene.

Dette tilbudet er ment for spillere med svært høy læringsvilje og sterk motivasjon for å utvikle seg.
Det stilles krav til at spillerne deltar aktivt også under forelesning og videobruk.

Spillerutviklingscampen for barn/ungdom født 2005-2008 vil bestå av:

-        Sportslig opplegg og oppfølging av Readys utdannede trenere.

-        Fokus på egen utvikling og hvordan man kan få mer læring ut av hver trening, gjennom økt kvalitet i hver treningsøkt. På egenhånd eller med laget.

-        Innføring- og hjelp til bruk av selvreguleringsskjema.

-        Motivere til mer og bedre egentrening gjennom inspirasjon til øvelser.

-        Skape økt eierskap til egen utvikling.

-        Bruk av video inn mot treningstemaet.

Priser for spillerutviklingscamp:

Mandag-onsdag (09:00-14.00): 1250,-

Påmelding gjøres ved å klikke "bli medlem" i ønsket gruppe(r) i Truegroups eller Ready IF-appen, eller ved å følge disse linkene:

Spillerutviklingscamp uke 32 - Trykk her!

Spillerutviklingscamp uke 40 - Trykk her!