Foreldreroller i ungdomsfotballen

Rollefordelingen under er ikke en absolutt måte å gjøre det på. Dette er en liste over oppgaver som skal gjøres, og et forslag på fordeling, som kan justeres på etter behov og personlig egnethet.

Lagleder for kullet

 1. Være foreldres kontaktperson på hele kullet
 2. Sørge for komplette og oppdaterte spillerlister i webtotal (gjøres i samarbeid med ansatt)
 3. I samarbeid med ansatt årskullsansvarlig, legge ut administrativ info på lagsiden (årsplan, treningstider, info om trenere/støtteapparat, terminliste, treningskamper)
 4. Ved trenerbytter, sørg for god lagsdrift inklusiv kontroll over lagsutstyr
 5. Formidle og sjekke spilleberettigelse ved nye spillere (er oftest i orden)

Webansvarlig

Denne rollen er vanlig å ha sammen med årgangsleder.

Sørge for at all kommunikasjon gjøres på lagets hjemmeside. Opplæring gjøres av klubbens webansvarlig Ulrik Rygg.

 1. Før både vinter og sommersesong legge ut treningstider, bilde av laget, kontaktinfo om trener og støtteapparat (alle foreldreroller), lagets spillertropp, årsplan, lenke til terminliste, rutiner for kampoppmøte.
 2. Løpende
 1. Legge ut kampreferat som skrives av trener/kampansvarlig + kampbilder
 2. Ta bilder under kamper, eller delegere til andre og sørge for at referent får dette til hjemmesiden
 3. Treningskamper
 4. Informasjon om cuper (informasjon fra cupansvarlig)
 5. Dugnader (informasjon fra dugnadsansvarlig)
 6. Sosiale sammenkomster for laget, referat etter sammenkomsten
 7. Opprette en facebookside for hvert lag. Formålet med facebooksiden er å lenke til lagets side på Readyweb, og å samordne foreldreoppgaver rundt laget, f.eks kjøring til/fra kamp.

Kampansvarlig for hvert lag

 1. Dommer – sjekk dagen før at han møter, ta imot dommerregning og legg i postkassen på Readyhuset slik at den kan betales av Readys administrasjon.
 2. Ordne elektroniske kamprapporter på hjemmekamper.
 3. Legge inn kampresultatet etter alle hjemmekamper enten via appen Min Fotball eller FIKS.no
 4. Kvittere for innlevering (november)/utlevering (april) av drakter
 5. Sørge for draktinnlevering og draktvaskrullering etter hver kamp og at den som får bagen tar med draktene til neste kamp. Viktig å presisere at alle drakter skal samles inn etter hver kamp.
 6. Bistå trener med skadebehandling under kamper. Kampleder får opplæring på dette og kan lese det meste under Skadebehandling
 7. Kampvert – ønske motstander velkommen, informere om hvor de kan skifte og hvor de kan varme opp.
 8. Føre statistikk over gule og røde kort. Informere trener om utilgjengelige spillere, og Fotballkoordinator (ulrik@ready.no) ved gule/røde kort for munnbruk, slag eller annen usportslig opptreden.

Cupansvarlig

 1. Får anbefalinger av klubben (og trener) om deltakelse på cuper og velger sammen med trener
 2. Gjennomføre påmelding og betaling (ikke via klubben) – får inn penger fra foreldre/dugnader
 3. Dialog med arrangør
 4. Sørge for transport, kost og losji etter behov
 5. Informere på hjemmesiden (via webansvarlig)

Dugnadsansvarlig

 1. Henvende seg til dugnadskomiteen til Ready, skaff jobber og få de gjort
 2. Påse at kun barna jobber, foreldre skal kun koordinere og observere
 3. Kreve inn bøter for manglende oppmøte (eller at de tar igjen ved neste anledning)
 4. Kommunisere med økonomiansvarlig om inntektene

Økonomiansvarlig

Sørge for sunn økonomi rundt laget samt få inn regnskap fra dugnads- og cupansvarlig. Alle bilag, samt oversikt over inn- og utbetalinger skal leveres samlet for hver årgang til kontoret v/administrativ leder, ved utløpet av h.h.v. vinter- (31.3), vår- (20.6) og høst- (15.10) sesongene. Send også inn årsoppgave per 31.desember i løpet av januar.