Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen. 

Nyheter

Her lagt ved en link til et dokument som vår arrangement komite har skrevet om turen G2005 hadde til Verona i Høst.

14.01.2020
- jskaareb

Readys medlemmer kan onsdag 4. desember kjøpe fotballutstyr til rabbaterte priser. En ypperlig mulighet til å kjøpe gavene alle Readybarn ønsker seg. 

26.11.2019
- Admin

Alle medlemmer skal nå ha blitt importert fra Truegroups og skal ha mottatt invitasjon på epost eller sms.

21.10.2019
- Admin

Her finner du troppen og informasjon knyttet til kampen

27.09.2019
- HenrikG

Treningstider 2021

Mandag: 20:15 - 21:45
Gressbanen kunstgress 1

Tirsdag: 16:00 - 17:15
Gressbanen kunstgress 1 (A & B)

Onsdag: 20:15 - 21:45
Gressbanen kunstgress 1 (A & B)

Fredag: 19:00 - 20:15
Gressbanen kunstgress 1 (C & D) & 2 (A & B)

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Jan Skaare Botner
Tlf: 997 31 464
jan@ready.no
Årgangsleder G2005

Facebook G2005

Spond G2005