Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen. 

Nyheter

Forfallsrutiner


Forfall til kamp meldes senest to dager før kamp til treneren som leder ditt lag

Brudd på dette kan medføre konsekvenser som mindre spilletid etc

26.04.2019
- JonasSolbakken

Christian Knapp flyttes dessverre vestover, men heldigvis har vi en veldig god erstatter på plass i Jonas Solbakken. Les mer her.

29.03.2019
- Ulrik

Forfall meldes innen søndag.

 

Kampen spilles på Hemingbanen kl. 17.00. Oppmøte senest kl. 16.00.

26.03.2019
- Christian Knapp

G2006-kullet har fått nye treningstider for sommersesongen.

26.03.2019
- Christian Knapp

Treningstider vinter 21/22

Treningstider kommer her

Kamper 2022

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Jan Skaare Botner
Tlf: 997 31 464
jan@ready.no
Årgangsleder G2006

Facebook G2006
Spond G2006