Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen. 

Nyheter

Fredag 17 januar til søndag 19 januar var deler av G2006 kullet på treningsleir i Gøteborg. Her ble det spilt 2 treningskamper mot god motstand, fordelt på to Ready lag. Guttene hadde en fin tur både sportslig og sosialt. 

21.01.2020
- jsolbakk

Trening mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Ingen trening mandag for spillere som har vært med på treningsleir

19.01.2020
- jsolbakk

23 gutter fra G2006 drar på en fin sosial og morsom sportslig helg i Gøteborg. 

14.01.2020
- jsolbakk

Trening mandag, tirsdag, fredag

Spillermøte på onsdag

06.01.2020
- jsolbakk

Treningstider 2021

Mandag: 19:00 - 20:15
Gressbanen kunstgress 2

Tirsdag: 17:15 - 18:30
Gressbanen kunstgress 1 (B)

Onsdag: 19:00 - 20:15
Gressbanen kunstgress 1 (A & B)

Fredag: 17:45 - 19:00
Gressbanen kunstgress 1 (A & B)

Lørdag: 10:30 - 12:00
Gressbanen kunstgress 1

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Jan Skaare Botner
Tlf: 997 31 464
jan@ready.no
Årgangsleder G2006

Facebook G2006
Spond G2006