Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen. 

Nyheter

Kamper for alle lag denne uken

09.06.2019
- JonasSolbakken

Kamp for lag 1 torsdag

Kamp for lag 2 tirsdag

Kamp for lag 3 søndag

Kamp for lag 4 tirsdag

03.06.2019
- JonasSolbakken

Kamp for lag 1 søndag

Kamp for lag 2 tirsdag

Kamp for lag 4 tirsdag

Ingen kamp for lag 3

27.05.2019
- JonasSolbakken

Kamp for lag 1 onsdag og søndag

Kamp for lag 2 tirsdag

Kamp for lag 3 søndag

Kamp for lag 4 tirsdag og fredag

20.05.2019
- JonasSolbakken

Treningstider 2021

Mandag: 19:00 - 20:15
Gressbanen kunstgress 2

Tirsdag: 17:15 - 18:30
Gressbanen kunstgress 1 (B)

Onsdag: 19:00 - 20:15
Gressbanen kunstgress 1 (A & B)

Fredag: 17:45 - 19:00
Gressbanen kunstgress 1 (A & B)

Lørdag: 10:30 - 12:00
Gressbanen kunstgress 1

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Jan Skaare Botner
Tlf: 997 31 464
jan@ready.no
Årgangsleder G2006

Facebook G2006
Spond G2006