Anders Mortensholm 2016-02-12 14:33:10

Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Uttrykket ungdomsfotball betyr fotballaktivitet for barn mellom13 år og 19 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid.  På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon for og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen.