Spillerutviklingscamp Høstferien 11-14 år

50+ spillere fra 11-14 år deltok på SUC i uke 40! 

Målet var å bevisstgjøre spillere i enda større grad hvordan utvikle seg gjennom læringsarenaene selvregulering, likemannslæring og mesterlære. 

Spillerne viste en imponerende evne og vilje til å lære! Les!

2017-10-05
magnushau

Både gutter og jenter fra årskullene 06, 05, 04 og 03 deltok på tre meget godt gjennomførte høstferie-dager på Gressbanen. 

Dag 1 besto av å lære spillerne hvordan sette seg konkrete og målbare målsetninger, evaluerieng av seg selv før, underveis og etter trening/kamp. 

Denne prosessen beskriver vi som selvregulering, hvor spillerens egne tankeprosesser legger til rette for læring. 

I tillegg dykket vi dypere ned i hvordan bruke video fra kamper til å analysere sine fotballhandlinger og evaluere seg selv, basert på målsetningene sine. 

Dag 2 handlet om likemannslæring, hvordan lære av sine medspillere/motpillere, og hvordan kan du bidra til at dine medspillere kan lære av deg?

Her brukte vi også video i stor grad, hvor sammensatte utviklinsgpar fikk muligheten til å evaluere hverandre og lære av hverandres tilbakemeldinger. 

Spillerne var ekstremt flinke til å formidle sin feedback til hverandre på en konkret og respektfull måte som gjorde det enkelt å ta imot tilbakemeldingene på en god måte. 

Dag 3 sto mesterlære i fokus; hvordan lære av de som er på et høyere nivå enn seg selv, og hvordan lære av verdens beste fotballspillere?

Oskar Angell-Hansen, Thorvald Nergaard og Matias Belli-Moldskred fra Ready Senior A-lag var med og bidro som dagens mestere på utvalgte temaer. 

Vi hadde gode fremlegg og diskusjoner mellom spillere og A-lagsgutta, og de bisto på feltet med verdifulle og inspirerende tilbakemeldinger til spillerne. 

 

Vi er svært fornøyd med Ready-spillernes evne til å lære fra de forskjellige læringarenaene, og måten jentene og guttene våre dypdykker ned i fotballspillet via kommunikasjon, valg og utførelse for å utvikle seg som spillere. 

De fleste treningene ble filmet, og spillerne våre fikk god trening og utvkling gjennom video analyse. 

Målet er at spillerne tar med seg alle disse tingene tilbake til hverdagen. Klarer våre unge og håpefulle det, er spillerne våre på en eksremt spennende vei mot å bli enda bedre fotballspillere, medspillere, lagspillere og læring/trenings-kulturbyggere!

Treningstider 2021

Tirsdag: 18:45 - 20:15
Gressbanen kunstgress 1 (C & D)

Onsdag: 17:45 - 19:00
Gressbanen kunstgress 1 (C)

Torsdag: 18:00 - 19:15
Gressbanen kunstgress 1 (C)

Fredag: 17:45 - 19:00
Gressbanen kunstgress 2

Søndag: 15:00 - 16:30
Gressbanen kunstgress 1

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Maria Leonsen
Tlf: 993 84 462
maria@ready.no
Årgangsleder J2006

Facebook J2006

Spond J2006