Referat temakveld om jentefotball

Vi gjennomførte en temakveld om jentefotball den 28. september på Readyhuset. Les mer for informasjon om hvilke temaer som ble belyst på møtet.

2017-09-29
DFolkoy

18 foreldre hadde tatt seg turen for å høre mer om jentesatsingen i Ready. Her fikk de en kort innføring i jentefotballens utvikling i Ready, fra vårt første jentelag og frem til i dag, ved Marius Gisvold.

Deretter ga jentefotballansvarlig Daniel Folkøy en rask oversikt over hvordan jentefotballen ser ut i dag, og hvordan vi ønsker at den skal se ut noen år frem i tid.

Dette ble etterfulgt av at Anders Thoresen gikk gjennom viktige funn fra sin bacheloroppgave om frafallet i kvinnefotballen der deltakerne blant annet fikk et innblikk i hva som gjør at jenter slutter med fotball.

Møtet ble avsluttet med en diskusjon mellom deltakerne om tiltak for å sikre at vi beholder jentene lengre i fotballen. Her kom det frem mange gode synspunkter som vi tar med oss videre.

Vi takker alle som møtte opp og gleder oss til å utvikle jentefotballen videre.

Treningstider 2021

Tirsdag: 18:45 - 20:15
Gressbanen kunstgress 1 (C & D)

Onsdag: 17:45 - 19:00
Gressbanen kunstgress 1 (C)

Torsdag: 18:00 - 19:15
Gressbanen kunstgress 1 (C)

Fredag: 17:45 - 19:00
Gressbanen kunstgress 2

Søndag: 15:00 - 16:30
Gressbanen kunstgress 1

Kamper 2021

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Maria Leonsen
Tlf: 993 84 462
maria@ready.no
Årgangsleder J2006

Facebook J2006

Spond J2006