Referat temakveld om jentefotball

Vi gjennomførte en temakveld om jentefotball den 28. september på Readyhuset. Les mer for informasjon om hvilke temaer som ble belyst på møtet.

2017-09-29
DFolkoy

18 foreldre hadde tatt seg turen for å høre mer om jentesatsingen i Ready. Her fikk de en kort innføring i jentefotballens utvikling i Ready, fra vårt første jentelag og frem til i dag, ved Marius Gisvold.

Deretter ga jentefotballansvarlig Daniel Folkøy en rask oversikt over hvordan jentefotballen ser ut i dag, og hvordan vi ønsker at den skal se ut noen år frem i tid.

Dette ble etterfulgt av at Anders Thoresen gikk gjennom viktige funn fra sin bacheloroppgave om frafallet i kvinnefotballen der deltakerne blant annet fikk et innblikk i hva som gjør at jenter slutter med fotball.

Møtet ble avsluttet med en diskusjon mellom deltakerne om tiltak for å sikre at vi beholder jentene lengre i fotballen. Her kom det frem mange gode synspunkter som vi tar med oss videre.

Vi takker alle som møtte opp og gleder oss til å utvikle jentefotballen videre.

Treningstider vinter 21/22

Mandag kl. 20:30-22:00
Ullern kunstgress
Tirsdag kl. 16:30-17:45
Heming kunstgress 11er

Onsdag kl. 19:30-20:30
Svendstuen skole gymsal

Fredag kl. 17:45-19:00
Heming kunstgress 9er

Kamper 2022

Kommer til våren

Kontaktinformasjon

Maria Leonsen
Tlf: 993 84 462
maria@ready.no
Jentefotballansvarlig

Spond J2007