Hvordan drives årskullene i ungdomsfotballen i Ready

Ungdomsfotball i Ready definerer vi som fotballtilbudet for barn mellom 13 år og 16 år. Alle treningene i ungdomsfotballen blir gjennomført av utdannede trenere som er ansatt i klubben, enten på fulltid eller på deltid. På mange årganger i ungdomsfotballen kan det være både førstelag, andrelag og tredjelag. I inndelingen av disse lagene forsøker man å samle barn med tilnærmet lik motivasjon og ambisjon med sin fotballdeltakelse.

Fotballsesongen for alle lag i ungdomsfotballen går hele året rundt med treningskamper og cuper på vinteren, samt ordinært seriespill på sommeren. Spillere som viser seg modne for ekstra utfordringer blir utfordret med supplerende treninger hos andre treningsgrupper enn sin egen. 

Nyheter

I 2021 har Ready og Ullern stilt med to sammensatte lag på J14. Såpass godt har dette fungert at klubbene nå er enig om å utvide samarbeidet på flere årganger på jentesiden.

28.10.2021
- Ulrikrygg

Mandag 4. november setter vi i gang igjen med treninger på Hemingbanen og i haller i nærområdet. Vi gleder oss til å se fotballglade barn og unge tilbake på banen! Les mer for informasjon!

02.11.2019
- DFolkoy

Alle medlemmer skal nå ha blitt importert fra Truegroups og skal ha mottatt invitasjon på epost eller sms.

21.10.2019
- Admin

På en dag som bare ble lysere og varmer som timene gikk har flere hundre fotballglade barn kost seg på Gressbanen!

28.04.2019
- DFolkoy

Treningstider sommer

Mandag kl. 19:45-21:00
Gressbanen kunstgress
Tirsdag kl. 18:00-19:30
Ullern kunstgress
Fredag kl. 17:45-19:00
Gressbanen kunstgress 2

Kamper 2022

Ready/Ullern J14-1

Ready/Ullern J14-2

Kontaktinformasjon

Ready/Ullern J14-1
Jan Skaare Botner
Tlf: 997 31 464
jan@ready.no
Lagstrener J14-1

Ready/Ullern J14-2
Maria Leonsen
Tlf: 993 84 462
maria@ready.no
Jentefotballansvarlig

Spond J2008