Referat fra trenerforum 23.januar 2014

Dette trenerforumet delte vi oss i tre grupper og diskuterte problemstillinger som var mest relevant for disse gruppene. 

2015-11-11
Anders

Trenere for førstelagene diskuterte sammen med Anders hvordan vi kunne påvirke den indre drivkraften til spillerne og treningsfokuset til spillerne. Pål Morten, Dino og Bjørnar snakket mest om hvordan få opp treningsoppmøtet på sine jentelag, mens Bjørn Frode og andrelagstrenerne diskuterte hvordan gi utfordringer på en god måte og samtidig ta vare på bredden.

Nedenfor finner du tre mer eller mindre separate referater fra de tre gruppene.

Referat fra Anders sin gruppe

Vi diskuterte ut ifra en modell om at den viktigste ingrediensen i spillerutvikling er spillerens egen drivkraft. Det er vanskelig å «produsere» spillere med sterk indre drivkraft, men vi kan bygge opp under den med å sette de i roller hvor de opplever glede og økt motivasjon og komme med riktige tilbakemeldinger som øker interessen og motivasjonen. Selv om den indre drivkraften er utfordrende å produsere er det desto enklere å oppdage den hos enkeltspillere. Vi diskuterte hvilke spillere vi kjenner til i Ready som har sterk indre drivkraft og hvordan disse oppfører seg sammenliknet med øvrige spillere i klubben. Spillere med denne hovedingrediensen burde få tett oppfølging for å kunne utvikle seg, siden disse per definisjon er de største fotballtalentene i klubben. Andre spillere i klubben skal selvfølgelig også få tett oppfølging, men vi må være oppmerksomme på spillere på våre andrelag i ungdomsfotballen som har denne indre drivkraften slik at motivasjonen deres ikke forsvinner.

Se den vedlagte presentasjonen for nærmere detaljer.

Referat fra Bjørn Frode sin gruppe

Gruppediskusjon om hvordan drive en gruppe best mulig, der gruppa har store sprik både i sportslig nivå og interesse.

Følgende var tilstede: Felix (G99-2), Christoffer (G00-2), Frank (J01), Ims (akademi) og BF (sportssjef). Siri og Ida (J00) kom halvveis.

Gruppene som trenerne har er naturligvis ikke like, men en del fellestrekk har dem, og vi kom frem til noen konklusjoner som særlig gjelder grupper som dette:

  1. Trenerens væremåte, både under trening og kamp er den viktigste faktoren for at gruppa trives. Man møter forberedt med klare tanker for treningen, hvordan håndtere urolige spillere, scenariohåndtering ved forfall og ikke minst kom med nok energi i kropp og hode (nok mat, drikke, søvn). Øvelsesbank er ikke det viktigste, men det bør være mest mulig kamplikt.
  2. Høy intensitet har flere av oss kommet til er den viktigste faktoren i spillerutviklingen. I tillegg gir den slitne kropper, og mange er motivert (særlig foreldre) ut fra dette.
  3. Ved innlæring av nye ting, særlig noe taktisk, blir gjerne intensiteten lav. Viktig at man alltid avslutter de siste 20-30 minuttene med høy intensitet, gjerne i spill der man tar i bruk det man lærte tidligere i økta.
  4. Konkurranse og krav er andre virkemidler for å løfte nivået, men med en positiv tone.
  5. Differensiering på nivå, interesse og roller må vurderes. Husk også at gruppeinndeling også kan skape et forbedret sosialt samhold på tvers av klikker.
  6. Ingvar Ims (Akademi) sier at spill alltid gir god aktivitet. Dette gjelder kanskje for de yngste, men for de eldste må man ty til hjelpemidler for å få til full innsats og fokus. Manipulering av regelverk (ved f.eks målformer, snu retning ved scoring), konkurranse og korte kamper kan fungere. Christoffer bruker også seg selv som joker ved behov.
  7. I filosofien definerer man spill og lek på ulike måter. Vi ønsker lek mer enn spill. Lek dreier seg om å fortape seg i aktiviteten. Det er en svært sunn form som gir læring. Det er kanskje derfor barn lærer mer enn voksne? Fordi de leker, mens de voksne tenker konsekvenser.
  8. Hvordan få mest mulig ut av kampledelse? Godt samspill, alle har gitt alt, folk har håndtert motgang, alle behandler sine omgivelser med respekt kan være noen kjennetegn for en god kamp. Hvordan får vi til det? Dette er det samme som punkt 1, med trenerens væremåte. Vi har erfart at MYE kampledelse fra treneren er viktig. Både foreldre og barn ønsker mye coaching, og den må være engasjerende. Treneren må forsøke å hjelpe spillerne, men helst ikke gi løsninger (det finnes unntak).
  9. Sosialt samhold utenfor banen for å skape en sterkere gruppe. Aktiviteter som cageball, aking, bowling eller lignende er flott. Pass på at gruppeinndeling også her er bevisst for å skape best mulig samhold i HELE gruppa.

Vi har hatt liknende tema tidligere, og det nærmeste vi har hatt er trenerforumet ett år tidligere, nemlig 16.januar 2013. Les referatet grundig, og ta med verdifulle innspill.

Referat fra Bjørnar sin gruppe

Diskusjonen i vår gruppe ble naturlig nok noe smal og veldig på de to eldste jentelagene. Men felles er at en er avhengig av alle spillere for å kunne stille lag. Dette gjør at det er viktig at spillerne trives. En må tilpasse kravene en stiller til gruppen og hvordan en forholder seg til Readykoden få på plass det fundamentale først.

Det viktigste er nok at hver enkelt spiller føler seg inkludert og har en lagstilhørighet. Felles for J16 og J19 er at det er tydelige grupperinger innad i lagene, ivrige og pliktoppfyllende spillere og de som er der kun for det sosiale. Det er vanskelig å treffe de to gruppene.

Hvordan  best kommunisere med gruppa:

Ved endring av treningstider, ved kamper og annen informasjon som skal nå spillergruppen relativt kjapt er facebook riktig kanal å nå spillerne. Her kan en be om tilbakemelding på at beskjeden er mottatt og det er veldig lett å følge opp de en ikke har fått beskjed fra.

En facebook-gruppe der både spillere og foreldre er deltagende.

En må huske på å ta hensyn til at ikke alle spillere er på facebook og at viktige beskjeder også blir lagt ut på hjemmesiden.

Ved spørsmål om treningstid o.l. henviser en til hjemmesiden.

Mail er en god kanal for å nå foreldregruppen.

-Hvordan få oversikt over hvem som er med.

Følge opp listene som en har fått fra klubben, spørre spillerne som er på trening om de som ikke er der. Følge opp de spillerne som ikke er på trening, enten ved åpne spørsmål på facebook-gruppen og/eller mail til foreldre.

-          Direktemeldinger til spillere på facebook er ikke ønskelig.

-Hvilke infomasjonskanaler må en bruke for å nå frem.
Facebook klart best for å treffe spillerne raskt, en ser hvem som har sett meldingen og får raskt respons.

-Hvordan formulere seg for å nå frem til gruppen
Pass på hvordan en formulerer seg til spillere, tenk at spillerne kan tolke ulikt!

-Kan premiering brukes for å få spillere på trening
Premiering kan være et virkemiddel for å få spillere på trening, men en må passe på at periodene en premierer for ikke blir for lange. En må finne premier som er attraktive for gruppen og samtidig ikke trenger å koste noe særlig.

-Oppfølging av forfall, manglende forfall, skader o.l.

Følge opp alle forfall, holde seg oppdatert.

Hvordan legge opp treningen for at den blir så hyggelig som mulig for spillerne:
være forberedt til alle økter

-Hvilke øvelser har vi god erfaring med.
enkle øvelser med konkurranse
Forsvarsspill er vanskelig å øve på, vanskelig å motivere til
Hat Trick er kjempekult!
Enkle øvelser
Rettferdighet