Referat trenerforum 7.november 2013

Et fulltallig Ready Fotball møtte opp for å sette seg selv i utvikling fra kl. 17:00 – 22:00. Årets første trenerforum ble både så utfordrende som vi hadde håpet og så fulltallig som vi hadde håpet. 

2015-11-11
Anders

Til stede: Bjørn Frode Strand (Sportssjef), Anders Mortensholm (Utviklingssjef), Bjørnar Øien (Fotballkoordinator), Magnus Røed Haukvik (G16), Brede Tokvam (G15-1), Pål Morten Fossen (J19), Christoffer Kydland (G14-2), Mats Gran (G19-2), Jan Derek Sørensen (G13-1), Frank Ruben Olsen (J13), Felix Kristiansen (G15-2 + keeper), Ingvar Ims (Readyakademiet), Jonathan Gozie Ezeonwurie (G14-1), Oleg Matvejevs (G13-2), Dino Cehajic (J16), Trine Rønning (J14-1), Ida Elise Enget (J14-2), Siri Nordeide Grønli (J14-1/2), Dan Jøran Hafsås (G12), Perry Umut Yucedag (G19-1), Bjørn Thuestad (avtroppende trener), Johan Olav Brevik (avtroppende trener), Marius Gisvold (styreleder), Henrik Mathisen (Røa Krutt) og Knut Edvardsen (Røa Krutt).

Fraværende: ingen.

Et fulltallig Ready Fotball møtte opp for å sette seg selv i utvikling fra kl. 17:00 – 22:00. Årets første trenerforum ble både så utfordrende som vi hadde håpet og så fulltallig som vi hadde håpet.

Vedlagt i dette referatet ligger power pointen som ble brukt både av Utviklingssjefen og av Røa Krutt, samt ulike vedlegg vi gikk gjennom. Det eneste som ikke ligger vedlagt her på nett er Spillemodellen.

Hva er Ready Fotball
Bjørn Frode begynte med å fortelle Readys historie gjennom de siste tre årene og beskrive kulturen i Oslo vest som vi forholder oss til.

Hverdagen som Readytrener
Vi fortsatte med å forklare hvilke systemer Readytreneren må forholde seg til, både hva gjelder utstyr, Readykoden, forberedelser til økt, Readytøy, websider og lønn.

Hvordan komme i gang som Readytrener
Vi må sørge for å få på plass støtteapparat, årsplaner og andre rammeverk rundt laget. Her hjelper Sportslig Ledelse til, men trenerne må også være proaktive.

Sett deg selv i utvikling
For å kunne utvikle seg gjelder det å holde seg i aktiv refleksjon og aldri bli arrogant nok til å tro at man har funnet alle sannhetene. Trenerne må også forholde seg til treningsprinsipper og flytsonemodellen, samt klubbens rammeverk for treningsgjennomføring. Dette finner man i Sportsplanen og i Spillemodellen. Ved siden av banesituasjonen er vår største utfordring mangelen på egentrening, noe Readytrenerne må prøve å påvirke hos spillerne. Vi snakket også om trener-utøver relasjonen og hvordan læring best skjer gjennom sunne relasjoner.

Besøk av Røa Krutt
På slutten av kvelden fikk vi besøk av trenerne til ett av Norges beste G01-lag som fortalte sin historie om hvordan entusiasme, kontinuitet, konsekvent oppfølging på spillestilsregler og grundige forberedelser hadde tatt noen lokale spillere til gode prestasjoner i Skandinavia.