Referat fra trenerforum 20.03.2013

Treningsgjennomføring 

2015-11-11
Anders

Til stede: Bjørn Frode Strand, Bjørnar Øien, Anders Mortensholm, Thomas Veland, Magnus Haukvik, Mats Gran, Eirik Kjønø, Bjørn Thuestad, Pål Morten Fossen, Boye Andersen, Christoffer Hylland, Ola Andersen, Jan Kjell Larsen og Johan Olav Brevik.

Gjest: Øyvind Leonhardsen.

Fraværende: Daniel Aas Elvegård, Brede Tokvam, Robert Erlandsen, Christoffer Kydland og Marius Gisvold.

Denne gangen hadde vi en gjest fra Bærumsløkka Fotballklubb. Øyvind Leonhardsen trener G2001 og har tidligere vært profesjonell fotballspiller for bl.a. Rosenborg, Liverpool og Norge. Denne onsdagen ble han med for å se hvordan vi driver og bidra med innspill til dagens tema som var treningsgjennomføring.

Først pekte vi på at det er noen forutgående faktorer for god treningsgjennomføring. Primært trenger vi å ha godt oppmøte på treningene våre. For å få godt oppmøte må treningene være mer spennende enn TV-spill og andre konkurrenter, samt at forfall blir fulgt opp hver gang per telefon med spiller/foreldre. Eksempler på tidligere vellykkede tiltak er kåring av månedens spiller, basert på treningsoppmøte og treningsmentalitet.

Deretter gikk vi gjennom organiseringen av en trening og viktigheten av å møte opp på samme sted hver trening, ha faste oppvarmingsrutiner, felles drikkestasjon og utstyrsstasjon og hvordan man må ta hensyn til areal, kjeglefarge og antall vester i organiseringen av øvelsene.

I forhold til treningsmetodikk så vi på hvordan hver trening må ha et tema med tilhørende læringsmomenter. Når man legger opp øvelser må man ta hensyn til antall spillere på trening, areal, dagens tema og læringsmomenter. Sørg også for å differensier spillerne i øvelsene. Når man har bestemt seg for tema må man sørge for å vise spillerne riktig øvingsbilde, altså hva man forsøker å oppnå. Forsøk å vis konteksten til denne ferdigheten og hvordan den henger sammen med andre ferdigheter i fotballspillet. I øvelsene må man sørge for å følge opp læringsmomentene, forsterke de positive bildene og manipuler øvelsene slik at de positive bildene forekommer oftere.

Den siste timen av trenerforumet gikk med på å løse caser. Trenerne ble satt sammen i grupper på 3 og 4 trenere for å løse fire ulike caser. Hvordan disse casene var, kan man se i den vedlagte powerpointen. Trenerforumet ble filmet, slik at de som ikke var til stede kan komme innom kontoret og hente video av trenerforumet og oppdatere seg.